Andre sjukdommer under

Pustesjuke


Publisert: 06.03.2017 Oppdatert: 25.08.2017

Pustesjuke (acute respiratory disease) ses typisk kort tid etter at dyra er flyttet fra fjellbeite og over på godt beite (håbeite) om høsten. Vi vet lite om forekomsten i Norge. Sjukdommen er beskrevet her i landet, men forekomsten er trolig begrenset.

Etiologi

Etiologien ved pustesjuke er uklar. Det har vært undersøkt om tilstanden kan skyldes en hypersensitivitetsreaksjon mot sopp på beitegraset, men funnene viste bare vanlige sopparter i moderate mengder. Lam som hadde hatt kliniske symptomer på pustesjuke 3 til 6 dager tidligere, viste i motsetning til de friske kontrollene positivt utslag på intradermal testing med de samme soppartene. Man kan derfor ikke utelukke innvirkning av immunologiske faktorer, som også må sees i sammenheng med histaminfrigjøring i vomma som følge av at dyrene er flyttet til et godt beite.

Symptomer

Lamma blir vanligvis sjuke 18-72 timer etter beiteskiftet. I begynnelsen kan lamma bare være noe nedstemte, men ved fysisk stress (for eksempel transport) kan de gå inn i en åndenødsfase. Etter hvert sees symptomer som kraftig åndenød, skum i munnvikene, feber (> 41 º), tachycardi, urintrengninger og vomatoni. Mortaliteten er ofte høy.  

Diagnostikk

Diagnosen stilles ut fra anamnese og kliniske funn. Sikker diagnose stilles ved blodanalyser eller obduksjon.

Ved blodanalyser finner man ofte svært lave verdier av kalsium i den akutte fasen. I tillegg ses også nøytrofili, høy hematokritt, lymfopeni og eosinopeni.

Ved obduksjon finner man skummet innhold i lungene, omfattende stuvning og ødemer, og gjerne emfysematøse områder. Man kan også se forandringer i myocard og nyrebark.

Behandling

Behandling med kalkinjeksjoner har vist god effekt. Tiamin og antihistaminer har også vært forsøkt.

Forebygging

For å forebygge tilstanden kan flokken slippes gradvis på håbeite, bare et par- tre timer første dag, deretter økende over flere dager. Samtidig bør det gis tilskudd av høy.

Referanser:

Ulvund M.J., Grønstøl H., Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) in Lambs. Clinical and Pathological Investigations. Nord. Vet. Med. 1984, 36; 88-97.

Ulvund MJ, Grønstøl H: Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) in Lambs. Hematology. Nord. Vet. Med. 1984, 36; 170-178.

Ulvund M.J., Drew Smith J., Grønstøl H., Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) in Lambs. Mycology and Hypersensitivity. Nord. Vet.-Med. 1984, 36; 98-102.