Andre sjukdommer under

Toksoplasmose


Publisert: 06.03.2017 Oppdatert: 08.12.2017

Toksoplasmose er ansvarlig for en stor andel av alle aborter hos sau i Norge. I tillegg til å være en viktig tapspost i sauenæringa, har parasitten zoonotisk betydning.

Årsak

Toksoplasmose skyldes infeksjon med parasitten Toxoplasma gondii. Katt, gaupe og noen andre dyr i kattefamilien er endevert for parasitten og skiller ut parasittegg (oocyster) med avføringen. Sau og andre varmblodige dyr er mellomverter. Sauer blir smittet ved å ete fôr som inneholder oocyster. Slike oocyster kan holde seg smittefarlige i miljøet i minst ett år. Hos dyr i alle aldre, både drektige og ikke-drektige, vil infeksjon føre til utvikling av immunitet. Hos drektige sauer som ikke er immune, vil toksoplasmose føre til skader i karunklene, noe som igjen vil føre til redusert fosterhinnefunksjon. Søyene viser vanligvis ingen andre symptomer på toksoplasmose enn fosterdød og abort.

Forekomst

I en norsk undersøkelse ble antistoffer mot Toxoplasma gondii funnet i 44 % av sauebesetningene. Det ble funnet høyere andel av positive besetninger der det var katt i fjøset, og lavere i fjøs med strekkmetallgolv i bingene.

Forløp

Forløpet av en infeksjon med Toxoplasma gondii er avhengig av tidspunktet for smitte. Smitte tidligere enn dag 55 i drektigheten medfører symptomfri omløping eller tomme søyer. Smitte videre fram til 3-4 uker før lamming fører til abort eller dødfødte eller svaktfødte lam. Aborten skjer som regel de siste ukene av drektigheten. Ved smitte de siste ukene før lamming blir lamma født levende, men gjerne noe svake. Slike lam har utviklet immunitet mot toksoplasmose og er immune mot senere infeksjon. Det er særlig unge søyer som kaster på grunn av toksoplasmose, fordi eldre dyr ofte har vært smittet tidligere og har utviklet immunitet.

Diagnostikk

Ved toksoplasmose kan det forekomme både mumifiserte fostre, aborterte og dødfødte lam. Fostrene vil ikke ha synlige makroskopiske skader, men på fosterhinnene (kotyledonene) kan en se karakteristiske hvite nekroser, 2-3 mm store i diameter. Ved innsending av kastefoster for laboratoriemessig undersøkelse bør derfor fosterhinnene følge med.

Påvisning av antistoff mot Toxoplasma i kroppshulevæske hos foster er en god indikasjon på toksoplasmainfeksjon.  Parasitten kan påvises ved immunhistokjemi av kotyledoner og hjerne eller ved PCR. Musepoding har vært mye brukt tidligere.

I tilfeller der man ikke har mulighet til å undersøke kastefoster, er det mulig å ta blodprøver. Påvisning av antistoffer mot Toxoplasma i blod fra søya forteller at søya har gjennomgått infeksjonen på et tidspunkt. For å være sikker på at infeksjonen er årsak til aborten bør det tas parprøver av blod med et par ukers mellomrom for å vise titerstigning. 

Forebygging

Forebygging av toksoplasmose er vanskelig. Målet burde være å få ungsauene immune før første paring, men systematisk smitting av dyra før paring bør ikke anbefales ut fra et mattrygghetsperspektiv. I utlandet har en vaksine mot toksoplasmose vært tilgjengelig i mange år, og i Norge er vaksinen Toxovax® tilgjengelig på spesielt godkjenningsfritak. Den har blitt noe brukt etter at det i 2009 ble gjennomført en vaksineutprøving i Rogaland, i regi av bl.a. Norges veterinærhøgskoles småfeavdeling i Sandnes. Det ble funnet redusert antall aborter og dødfødte lam hos de vaksinerte søyene, men effekten var størst hos de unge dyra. Vaksinering av dyr som skal pares for første gang (påsettlam og evt. gimrer) kan være aktuelt i sauebesetninger som har problemer med toksoplasmose. Vaksinen har svært kort holdbarhet, noe som krever god planlegging.

Ved å holde katter (særlig unge dyr) unna fjøset og fôrlageret i den grad det er mulig, reduseres faren for smitte. Silo- og rundballefôr kan ha med seg parasitten fra enga og bør fortrinnsvis gis til eldre dyr. Også høy kan inneholde smitte hvis katter har adgang til fôrlageret. I de områdene sauene går ute om vinteren kan det være lurt å holde ungsauen unna gårdsnære beiter de første 3-3,5 månedene etter parring, da det sannsynligvis er mer katteavføring der. Det er mindre risiko for smitte i fjøs med strekkmetall, antagelig fordi strekkmetall er et lite fristende oppholdssted for katten.

Toksoplasmose er en zoonose, og infeksjon med T. gondii hos gravide kvinner kan blant annet resultere i abort eller alvorlig hjerneskade hos fosteret. Bruk av lange hansker og munnbind under fødselshjelp er sterkt å anbefale for gravide pga risiko for smitte med både T. gondii og Listeria monocytogenes. Gravide bør generelt unngå å håndtere aborter og kastefostre.