Andre sjukdommer under

Hjernemark


Publisert: 06.03.2017 Oppdatert: 17.08.2020

Årsak

Hjernemark (Elaphostrongylus) er en gruppe parasitter hos viltlevende hjortedyr. Sau kan bli smittet både fra hjort (Elaphostrongylus cervi) og rein (Elaphostrongylus rangiferi). Det ser ut til å ha vært en økning i forekomst av sjukdommen de senere år, mest i områder med mye hjort på Vestlandet. Parasitten er avhengig av en snegl som mellomvert for å smitte til nye dyr. Sauen blir smittet ved å ta opp larven fra mellomverten. Larvene vandrer så til ryggmarg og hjerne.

Perioden det tar fra L1-larven blir utskilt fra hovedverten (hjorten) og til infektive L3-larver kan tas opp fra snegl, varierer mye med temperaturen. Det er angitt fra 12 dager ved en ytre temperatur på 24 grader C og opp til 75 dager ved 12 grader C. Trolig kan det ta enda lengre tid, da L1-larvene kan leve lenge i miljøet, både i og utenfor mellomverten. Det tar et par måneder fra larven er tatt opp til sjukdom oppstår. Hos sau vil de fleste larvene dø under utviklingen i CNS, men det kan iblant påvises voksne nematoder i histologiske snitt fra CNS.

Symptomer

Typiske symptomer er tiltakende ustøhet og lammelser. Etter noen uker vil dyra være helt lamme i bakparten. Allmenntilstand og matlyst vil oftest være normal. Det er helst lam som blir sjuke, vanligst i perioden fra oktober til januar.

Differensialdiagnoser

Sjukdommen har nokså klassiske symptomer ved at dyret er allment friskt og kvikt. Eventuelle differensialdiagnoser er derfor sjukdommer som gir ataksi som følge av trykk på ryggmargen, som for eksempel skader eller abscesser i ryggen.

Diagnostikk

En kan få mistanke om diagnosen ut fra symptomer og kjennskap til faunaen i området, men sikker diagnose kan bare stilles ved obduksjon og påvisning av parasitten. Ved obduksjon blir det funnet en eosinofil menigoencefalomyelitt hos slike dyr.

Behandling

En har lite erfaring med behandling av dyr med hjernemark. Det er mulig at en behandling med parasittmidler med systemisk effekt (Ivomec®, Dectomax® injeksjon) en stund etter at dyrene slippes på beiter med hjernemark-smitte kan ha effekt, men dette er ikke dokumentert.  Behandling av dyr med symptomer har ikke effekt, da hjernemarken på dette tidspunktet vanligvis ikke lengre er levende.

Forebygging

Hjernemark kan kun forebygges sikkert ved å holde dyra borte fra områder der det beiter hjort og rein. Behandling med parasittmidler etter slipp på beiter med forekomst av hjernemark-smitte kan som nevnt muligens hjelpe, uten at dette er godt dokumentert. Da de aktuelle medikamentene også virker på de gastrointestinale nematodene, må en se slik behandling ses i sammenheng med den totale håndteringen av parasitter i besetningen. Behandling med tanke på hjernemark vil også medføre seleksjon for resistens hos rundorm i mage og tarm.