Andre sjukdommer under

Vomforstyrrelser hos lam


Publisert: 06.03.2017 Oppdatert: 08.03.2017

Ved fødselen er formagene (vom, nettmage, bladmage) svært lite utviklet, og ikke i funksjon. I løpet av noen uker skal lammet utvikles fra å være et tilnærmet en-maget dyr til å bli en drøvtygger med en velfungerende vom. Det er naturlig for lammet å drikke små porsjoner mjølk ofte, og det er naturlig at de ganske tidlig begynner å ta til seg små mengder av annet fôr, høy eller gras. I perioden med overgangen til en funksjonell drøvtygger kan det oppstå en del problemer. Under vomforstyrrelser hos lam omtales sur indigestion og alkalisk indigestion. Tilstandene er vanskelig å skille kliniske, men sistnevnte kommer ofte litt seinere. Kopplam er mest utsatt for slike fordøyelsesforstyrrelser.

Sur vom

Etiologi

Dersom formagene har begynt å utvikle seg kan for store volumer med mjølk resultere i at deler av mjølka havner i vomma. I vomma vil ikke mjølka fordøyes på riktig måte, men brystes ned til mellom annet mjølkesyre som gir lav pH i vomma. Denne lave pHen vil også hos lam føre til redusert funksjon av de funksjonelle cellolytiske bakteriene. Det er sælrig kopplam som er utsatt for dette.

Symptomer

Lamma blir ofte utrivelige, “sid-vomma” og har ofte diaré. Lamma blir ofte satt varig tilbake i utvikling når slike problemer oppstår.

Vomforråtnelse

Etiologi

Normalt er pH i vomma hos unge dyr i nærheten av nøytralpunktet. Ved vomforråtnelse, eller alkalisk indigestion, vil oppvekst av feil type mikroorganismer i vomma gi en forråtnelse i vomma. Denne vomfloraen kan komme fra fôr av dårlig kvalitet, ureine bøtter eller skittent miljø. På grunn av vår driftsform, der lamma kommer tidlig ut, er dette vanligvis ikke noe stort problem, men kopplam kan være utsatt.

Symptomer

Alkalisk indigestion viser seg ved at lamma gradvis blir slappe og utrivelige og side i buken. Ved obduksjon finner en at vominnholdet lukter vondt, nærmest råttent. På levende dyr går det an å ta opp en prøve av vomsafta med sonde eller via kanyle rett inn i vomma. I en slik prøve finner man en vomflora som nærmest er fri for de gunstige mikrobene, og vomsafta lukter vondt. 

Behandling

Fordøyelsesproblemer, både sur og alkalisk indigestion, hos unge lam kan være vanskelige å hanskes med. Har lamma blitt sjuke, må fôringa rettes opp. Vomskylling og tilførsel av vomsaft fra en frisk sau i besetningen kan forsøkes, men er i praksis lite aktuelt. Det viktigste er å forebygge tilstanden.

Forebygging

Det er viktig at den hygieniske kvaliteten på fôret lamma spiser er god, og at de får tilgang på både kraftfôr og grovfôr så tidlig som mulig. Videre må en sørge for at de får mjølk av god kvalitet og i små porsjoner.

Godt renhold av utstyr som benyttes til mjølkefôring er avgjørende

Unngå at kopplam drikker for mye mjølk om gangen:

  • Kontinuerlig, fri tilgang på mjølkeerstatning fungerer erfaringsmessig bra
  • Alternativt kan man fordele mjølkefôringa på minst fire mål per dag
  • Det viktigste er at lamma ikke er så sultne ved fôring at de drikker alt for mye på en gang.

Bruk mjølk eller mjølkeerstatning av god kvalitet, erfaringsmessig fungerer syrnet mjølk/mjølkeerstatning best

Lamma skal suge i seg mjølka for å sikre at mjølka havner i løpen (flaske eller bøtte med smokker, «lammebar» eller lignende). Åpningene i smokkene bør ikke være for store. Det er bra at lamma må bruke litt tid på å suge. Kontroller jevnlig at smokkene fungerer som de skal.

Dyra bør få tilgang på grovfôr og litt kraftfôr av god kvalitet så tidlig som mulig: fint grovfôr (høy eller gras) og kraftfôr tilpasset lam. Introduseres dette tidlig selv om lamma bare vil nippe til det i starten. Etter hvert vil de gradvis ta opp mer og mer, omtrent slik det skjer under naturlige forhold.

Alle fôrendringer (nytt fôr, endringer i mengde) skal skje gradvis