Hematologi og klinisk kjemi


Publisert: 10.03.2017 Oppdatert: 01.02.2024

Prøveanalyser av hematologi og klinisk kjemi kan være aktuelt i utredning av spesielle enkeltkasus, men på grunn av kostnaden er de mer aktuelle i utredning av besetningsproblemer, for eksempel i forbindelse med vurdering av dårlig tilvekst og energi- og proteinstatus hos søyer på slutten av drektigheten.

Prøveuttak

For biokjemiske analyser benyttes vanligvis serum (rød kork). Til hematologiske undersøkelser benyttes som regel blod med tilsetning av EDTA (lilla kork). For enkelte analyser er det nødvendig med spesielle typer prøveglass, undersøk med laboratoriet på forhånd. Blodprøver bør sendes i spesielle transporthylser med tett skrukork og legges i solide, polstrede konvolutter. Prøver for hematologisk undersøkelse skal ikke sendes nedkjølt med is og må ikke fryses.

Aktuelle laboratorier

 Sentrallaboratoriet ved NVH har et omfattende analysetilbud innen klinisk kjemi, endokrinologi, hematologi og cytologi.  På  Sentrallaboratoriet  finner du også informasjon om analysetilbud, priser, tolkning av prøvesvar m.m.

NVH, seksjon for småfeforskning i Sandnes utfører også en del slike analyser, blant annet som del av sin “vantrivselsprofil” for lam. 

Tolkning av prøvesvar

Laboratoriene angir vanligvis referanseverdier. Vær oppmerksom på at referanseverdier kan variere noe mellom laboratorier, avhengig av hvilke analysemetoder som benyttes. Ved tolkning av prøvesvar skal man derfor forholde seg til de referanseverdiene det aktuelle laboratoriet benytter. 

Referanser for sau fra Sentrallaboratoriet NVH