Andre sjukdommer under

Løpetympani


Publisert: 06.03.2017 Oppdatert: 25.08.2017

Løpetympani er en tilstand en ser spesielt hos lam som blir stående lenge inne om våren. Iblant opptrer det som et besetningsproblem der en stor andel av lamma blir sjuke.

Etiologi

Ved løpetympani er det en unormal oppblomstring av spesielle gassproduserende bakterier i løpen. Sarcina ventriculi er den bakterien som har størst betydning, men Clostridium sordellii og Clostridium fallax kan også spille en rolle. Jernmangel ser ut til å disponere for utvikling av løpetympani. Dette kan ha sammenheng med at jernmangelen får lamma til å spise forurenset talle eller jord, som igjen fører til unormal bakterievekst i løpen.

Symptomer

Sjukdommen viser seg ved at lamma blir oppblåste i buken, de slutter å spise og får kolikksymptomer. Ofte er slike lam i tillegg anemiske med bleke slimhinner. Dødeligheten er høy og i noen tilfeller kan lamma krepere uten at det er sett spesielle sjukdomssymptomer.

Diagnostikk

Ved obduksjon finner en gassfylt løpe og tarmer, gjerne sår i løpeslimhinna, og ofte finner en hårballer (bezoarer) i løpen.

Som alternativer til diagnosen løpetympani må en tenke på tarmdreining og trommesjuke. Ved tarmdreining vil lamma krepere i løpet av få timer, mens det ved løpetympani er et mer langstrakt sjukdomsforløp.

Behandling

Løpetympani kan være vanskelig å behandle. En må først forsøke å skaffe avløp for gassen i løpen ved hjelp av en kanyle. Samtidig må det tilføres egnet antibiotika per os for å drepe de gassproduserende bakteriene. 

Bakterien S. ventriculi er følsom for penicillin. Det samme gjelder C.sordellii og C. fallax. Penicillin bør derfor brukes fremfor bredspektrede antibiotika. Det bør benyttes et syrestabilt preparat (eks. tabletter beregnet for per oral behandling av enmagede dyr). Penicillintablettene (165 mg) bør løses opp i litt lunken væske slik at bollerennrefleksen stimuleres, og man unngår at preparatet havner i vomma. Behandling 3 ganger daglig i 2 døgn anbefales.

Forebygging

For å forebygge løpetympani er det viktig at lamma ikke blir stående inne for lenge om våren, og at en sørger for en tilgang på fôr av god kvalitet, høy eller silo og kraftfôr, slik at det blir en normal utvikling av vomfunksjonen. Hvis vomma fungerer normalt vil ikke løpetympani oppstå. Ved besetningsproblem kan det være aktuelt å gi tilskudd av jern til hele flokken innen 10 dagers alder, fortrinnsvis gitt som injeksjon.