Innvendige parasitter

Innvendige parasitter har stor betydning for saueholdet. Det er rundormene (nematoder) i mage og tarm som har størst betydning, sammen med koksidier og i noen områder den store leverikta. Andre innvendige parasitter som bendelorm, lungeorm og den lille leverikta skaper mindre problemer.


Publisert: 29.05.2013 Oppdatert: 01.02.2024

Vi har laget et hefte med generell informasjon om rundorm , tiltak og resistensforebygging. En kortere versjon av dette finner du i de to brosjyrene Rundorm hos sau 1 og 2:

Hefte:
Bærekraftig håndtering av rundorm hos sau

Brosjyrer:
Rundorm hos sau 1 - Forekomst, symptomer, diagnostikk og tiltak
Rundorm hos sau 2 - Kontroll og forebygging av resistens
Korrekt inngiving av parasittmidler Prøvetaking og tolkning av prøveresultater
Prøvetaking og tolkning av prøveresultater

Andre artikler vi har skrevet om innvendige parasitter finner du her:
Leverikter
Håndtering av rundorm hos sau
Parasittrådgjeving i praksis: Alle kan gjera noko! (artikkel fra Praksisnytt 1/2012)
Medikamenter mot innvollsparasitter hos sau (artikkel fra Praksisnytt 1/2012)
Innvollsparasitter hos sau - prøvetaking og tolkning av resultater (artikkel fra Praksisnytt 2/2016)