Innvendige parasitter

Innvendige parasitter har stor betydning for saueholdet. Det er rundormene (nematoder) i mage og tarm som har størst betydning, sammen med koksidier og i noen områder den store leverikta. Andre innvendige parasitter som bendelorm, lungeorm og den lille leverikta skaper mindre problemer.


Publisert: 29.05.2013 Oppdatert: 05.02.2018