Andre sjukdommer under

Løsning i den hvite linja


Publisert: 06.03.2017 Oppdatert: 25.08.2017

Løsning i den hvite linja gir i seg selv sjelden halthet hos sau. Tilstanden kan derimot være en inngangsport for bakterier og disponerer for dannelse av byll i den hvite linja.

Etiologi

Årsaken til løsninger i den hvite linja hos sau er ikke kartlagt. En ser forskjeller i forekomsten mellom flokker. Hos ku omtales løsning i den hvite linje som en forfangenhetsrelatert lidelse. Mekaniske krefter som oppstår mellom klauva og underlaget er også et mulig årsaksforhold. Ernæringsmessige faktorer, som biotin, er sett å påvirke forekomsten hos storfe. Forskning på hest tyder på at dårlig hornkvalitet kan oppstå som følge av infeksjon med bakterier og sopp i tillegg til miljø og ernæringsfaktorer.

Symptomer

Ved løsning i den hvite linja ser en ofte ikke andre symptomer enn en lommedannelse under den abaksiale klauvveggen. En mindre omfattende løsning sees av og til kun som mørke punkter langs den hvite linja. Ved omfattende løsninger, pakking av møkk i lomma eller ved dannelse av en byll, vil dyret bli halt i varierende grad.

Dannes det en byll vil dyret bli akutt halt. Byllen vil etter hvert presse seg oppover på undersiden av klauvveggen og åpne seg i kronranda. Etter evakuering av puss vil dyret bli mindre halt. Drenerende åpninger i kronranda vil da være tydelig synlige.

Diagnostikk

En diagnostisk beskjæring vil ofte være tilstrekkelig til å stille diagnosen løsning i den hvite linja. Sålen bør først beskjæres forsiktig for at en skal få oversikt, og for å gjøre det mulig å følge den hvite linja langs ytterkanten av klauva. Finner en mørke punkter eller lommedannelse skal disse forsiktig følges oppover ved hjelp av en hovkniv. Ved å skjære ut løsninger får man en klassisk halvmåneformet utskjæring der lamell-laget under blir eksponert. Pass på å ikke beskjære klauva så hardt at den blør.

Når det er dannet en byll i den hvite linja vil klauva være palperingsøm. Undersøk kronranda for å se etter rødme og hevelse og evt. oppbrudd. Frigjøring av puss ved beskjæring av lommer eller mørke punkter vil bekrefte diagnosen.

Behandling

Behandling av løsninger i den hvite linje går ut på å skjære ut defekten for å hindre at det legger seg møkk mellom klauvveggen og lamellene. Dette reduserer faren for dannelse av en byll. Dersom det allerede har dannet en byll ønsker en å evakuere pusset. I en del tilfeller vil utskjæring av defekten være tilstrekkelig. I andre tilfeller bør en legge på vått omslag, f.eks. med kloramin i 1% løsning. Omslaget gjør hornet mykere og framskynder prosessen der byllen bryter ut.

Bruk av antibiotika er i de fleste tilfeller ikke å anbefale ved byll i den hvite linja. Antibiotika vil ikke fjerne byllen, men behandlingen forsinker at byllen bryter ut og forlenger dermed forløpet. Dersom byllen allerede har brutt ut er antibiotika som regel ikke nødvendig, men må vurderes for hvert enkelt tilfelle.

Bruk av smertestillende medikamenter er aktuelt dersom dyret er halt. Dyret bør også settes i sjukebinge for å få lett tilgang på fôr og drikke uten konkurranse fra andre dyr. 

Forebygging

Det er vanskelig å forebygge løsninger i den hvite linja ettersom årsaksforholdene er uklare. Byller i den hvite linja kan forebygges ved jevnlig klauvundersøkelse i besetningen og utskjæring av eventuelle løsninger. Dyr som har hatt byller eller omfattende løsninger i den hvite linja bør ikke brukes videre i avl.

 

Kilde:

Winter A., (2010) Halthet hos sau. Tun Forlag, Oslo, Norge (oversatt utgave)