Andre sjukdommer under

Laryngeal chondritis


Publisert: 18.02.2016 Oppdatert: 25.08.2017

Laryngeal chondritis er en akutt obstruktiv sjukdom i øvre luftveier som resulterer i alvorlig pustevansker og død dersom den ikke behandles.

Etiologi

Sjukdommen oppstår som følge av en kronisk suppurativ lesjon i arytenoid-bruskene.  Det er usikkert hva som forårsaker dette, men traumer, gjerne ved parasittbehandling og spesielle gress-agner kan være aktuelle årsaksforhold. Aktuelle agens som kan gi absedering av arytenoid-bruskene er E. coli, Fusobacterium  necrophorum og Trueperella  pyogenes.

Det er raseforskjeller i forekomsten av laryngeal chondritis, og forekomsten angis å være særlig høy hos Texel og liknende raser. Dette kan ha sammenheng med Texelrasens anatomi, med kort nakke og kraftig muskulatur. Tilstander forekommer også hyppigere hos værer enn hos søyer, noe som også kan være relatert til kraftigere muskulatur

Symptomer

Dyret puster med åpen munn og man hører tydelig lyder fra svelget. Dyrene er som regel afebrile, men dør ofte etter noen dager uten behandling.

Behandling

Ved tidlig behandling med antibiotika og kortikoider er responsen normalt god. Lengre ute i forløpet er prognosen dårlig.

Forebygging

Da det er usikkert hva som forårsaker lidelsen er det vanskelig å forebygge. Et moment kan likevel være fokus på at all parasittbehandling eller nedlegging av vombolus o.l. som kan skade svelget, må foregå mest mulig skånsomt. Dette innebærer fiksering av dyra, og riktig inngivingsteknikk.

For å unngå dødsfall når symptomene først er oppstått, er det viktig å sørge for tidlig behandling.

Referanser:

Bell S., (2008) Respiratory disease in sheep, 1. Differential diagnosis and epidemiology, In practice: 30, 200-207

Sargison N., (2008) Illthrift in adult sheep, Laryngeal chondritis, In: Sheep flock health - A planned approach, Blackwell publishing,   285-286