Vann og tilleggsfôr til lam


Publisert: 04.05.2016 Oppdatert: 05.02.2018

Fra enmaget til drøvtygger

Nyfødte lam er i praksis ikke drøvtyggere, men enmagede dyr. De har en relativt stor løpe (løpen tilsvarer magesekken hos mennesker og andre enmagede dyr), mens formagene (vom, bladmage og nettmage) er små og inaktive. Melk fordøyes i løpen, mens formagene er viktige for at dyra skal kunne fordøye annen type fôr. Derfor kan lammet kun utnytte melk som næring helt i starten av livet.

For at lammet skal kunne utnytte grovfôr og kraftfôr, må formagene utvikles, både i størrelse og funksjon. Denne utviklingen påvirkes av hva lammene spiser. Et lam som kun får melk vil ha små formager og relativt glatt vomvegg uten såkalte vompapiller i lang tid. Vompapiller er små "utvekster" i vomveggen som øker overflaten på vomma og er viktig for fordøyelse og næringsopptak. Grovfôr og kraftfôr stimulerer vekst og utvikling av formagene. Det er derfor viktig at lam som står lenge inne om våren får tilgang på fint grovfôr og kraftfôr tilpasset lam tidlig. Slikt fôr bør tilbys med en gang søyer og lam er ute av lammingsbingene. For at søyene ikke skal forsyne seg av fôret til lammene, er det praktisk å ha lammegjemmer i fellesbingene og tildele lamme-fôret der. Eventuelt kan man ha andre systemer som gjør at søyene ikke spiser eller griser til fôret som er tiltenkt lammene, både inne og på beite. Dersom innredningen tillater det kan lammene gjerne spise av søyenes grovfôr, men det er vanskelig å tilby kraftfôr til lam på den måten. Lammene tar opp veldig lite fôr i starten. Man bør derfor gi lite om gangen og skifte ut det de ikke spiser jevnlig, så det holder seg friskt og hygienisk.

Hvis utviklingen av vomma stimuleres tidlig kan lammet utvikle seg til en brukbar drøvtygger allerede ved 3-4 ukers alder og dermed kunne utnytte også grovfôr, kraftfôr og beite som fôr. Vomma vil være fullt utviklet etter ca. 8 uker.

Vomflora

I tillegg til at størrelsen på formagene skal utvikles, skal det også etableres en god vomflora. Det vil si en gunstig sammensetning av bakterier og andre encellede organismer som er viktige for nedbryting og fordøyelse av fôret i vomma. Vomfloraen får lammet fra miljøet (søye, innredning, golv m.m.) og fra fôret. Det er derfor viktig at fôret har god kvalitet. Fôret skal ikke være for grovt og ikke muggent eller skjemt på andre måter. Det er også viktig at fôret ikke tilgrises med avføring. Både skjemt fôr og tilgrising med avføring kan føre til feilutvikling av vomfloraen med blant annet vomforråtnelse, diaré og dårlig tilvekst som resultat.

Drikkevann til lam

Samtidig som man begynner å gi lammene tilgang på kraftfôr og grovfôr, bør de også få tilgang på reint drikkevann. Lammene får jo væske fra melka, men erfaringer fra kalv tyder på tilgang på drikkevann i tillegg til melk, bidrar til bedre opptak av annet fôr og bedre utvikling av formagene.

Lam under mødre med dårlig melkeproduksjon vil ofte "tvinges" til å bli drøvtyggere tidligere og ta opp mer kraftfôr og grovfôr tidligere enn andre lam. Tilførsel av drikkevann er spesielt viktig for slike lam. I tillegg er selvfølgelig væsketilførsel ekstra viktig for lam med diaré. I moderate tilfeller kan vann være tilstrekkelig, eventuelt elektrolyttblandinger (inneholder salter og noe næring) dersom det er alvorligere diaréproblemer.

Kopplam/ overskuddslam

Tidlig tilgang på fint grovfôr og kraftfôr tilpasset lam er viktig også for kopplam. Kopplam er ekstra utsatt for diaré og andre problemer med fordøyelsen. Både dårlig kvalitet på melk/ melkeerstatning og måten melka tildeles på vil påvirke dette. Dersom lamma drikker for mye på en gang kan det føre til at melk kommer over i formagene som er under utvikling og bidra til en uheldig vomflora som kan gi blant annet diaré, utrivelige lam og dårlig tilvekst. Les mer om stell og fôring av kopplam her.

Kopplam skal ha tilgang på drikkevann, selv om de har fri tilgang på melk/melkeerstatning. Dette blir mer og mer viktig etterhvert som lamma tar opp mer og mer kraftfôr og grovfôr/ beite, men lamma bør tilbys friskt drikkevann helt fra de kommer i kopplambingen.

Husk også drikkevannstilførsel på beite, både til kopplam og andre dyr!