Uttak av mellomgulv

Grad 1 Perfekt

Mellomgulvet skal tas ut, det kan maksimalt være inntil 5 mm igjen.

 

Grad 2 Akseptabelt

Høyden på igjensittende mellomgulv skal ikke overstige 10 mm.

 

Grad 3 uakseptabelt

Høyden på det igjensittende mellomgulvet er over 10 mm.