Kløyving

Grad 1 Perfekt

Gjøres slik at torntappene deles likt mellom halvdelene, maks. 2 mm fra midtlinjen.

Grad 2 Akseptabelt

Slaktet er kløyvd midt i ryggraden, men en skjevkløyving over et område på ca. 10 cm kan aksepteres. (Tilsvarende lengden på målekorset.)

Grad 3 Uakseptabelt

Skjevkløyving av torntappene over et område fra 10 cm og opp til en tredjedel av slaktets lengde.