Uttak av ister

Grad 1 Perfekt

Alt ister i buken skal tas ut. Maksimalt innhold av ister er 25 gram.

 

Grad 2 Akseptabelt

En liten del av ister er igjen. Maks 25 gram aksepteres.

Grad 3 uakseptabelt

Det sitter igjen mer enn 25 gram ister.