Stikksår i halsen

Grad 1 Perfekt

Utføres slik at muskulaturen i halsen ikke blir skadet.

 

Grad 2 Akseptabelt

Stikksåret er fint pusset, men det er tatt litt for mye av svor og halsmusklene er noe skadet.

 

Grad 3 uakseptabelt

Brent svor og blod kan sitte igjen på slaktet. Det kan være skjært bort for mye av svor og halsmuskler.