Deling av brystbeinet

Grad 1 Perfekt

Langs midtlinjen av beinet, slik at like mye sitter igjen på begge halvdeler, maksimalt 5 mm fra beinets midtlinje.

 

Grad 2 Akseptabelt

Deling av brystbeinet skal i midten av beinet. Avvik aksepteres så lenge, maksimalt 15 mm fra brystbeinets midtlinje, og vekta av hele brystbeinet skal være på en av halvdelene.

 

Grad 3 uakseptabelt

Delelinjen avviker mer enn 15 mm. fra midtlinjen, og/eller noe av brystbeinet kan være saget vekk.