Hodeavtaking

Grad 1 Perfekt

Skjæres av i vannrett linje mellom hode-skalle og første halsvirvel, atlas slik at alle nakkevirvler sitter igjen på slaktet.

Grad 2 - Akseptabelt

Hodet er tatt av mellom hodeskalle og atlasvirvel, men snittet er noe skjevt i forhold til halskjøtt og kjake og vev på baksiden av nakken.

Grad 3 uakseptabelt

Hodet er tatt av mellom atlasvirvel og hodeskalle, men det er skjært av for mye halskjøtt, kjake og vev på baksiden av nakken.