Avskjæring av hale

Grad 1 Perfekt

Skal skjæres av helt inntil slaktet, dvs. mellom 6. og 7. halevirvel.

Grad 2 Akseptabelt

Halen er skjært av mellom 5. og 6. eller mellom 7. og 8. halevirvel. Slaktet har én halevirvel for mye eller én for lite.

Grad 3 uakseptabelt

Halen er skjært av mellom 4. og 5. eller 8. og 9. halevirvel. Slaktet har to halevirvler for mye eller to for lite.