Ryggmarg og hjerne

Grad 1 Perfekt

Hele ryggmargskanalen åpnes og all ryggmarg og hjerne fjernes.

 

Grad 2 Akseptabelt

Hele ryggmargskanalen er åpnet. Det kan aksepteres at inntil 10 cm med ryggmarg kan sitte igjen.

Grad 3 Uakseptabelt

Fra og med 10 cm til og med en tredjedel av ryggmargen sitter igjen på slaktet.