Fett på brystbeinets innside

Grad 1 Perfekt

Fettet på innsiden av brystbeinet skal skjæres bort.

Grad 2 Akseptabelt

Pussing av innsiden av brystbeinet er påbegynt, men det sitter fortsatt litt fett igjen.

Grad 3 uakseptabelt

Det er for mye fett igjen på innsiden av brystbeinet.