Øvrige slakteskader

Både skader som påvirker slaktevekt og skader som reduserer slaktets merkantile verdi. Slaktet skal ha minimalt med bloduttredelser i svor.

Grad 1 Perfekt
Slaktet er helt uten skader

Grad 2 - godkjent
Slaktet kan ha mindre skader i svor

Grad 3 - ikke akseptabelt.
Det kan være skjært bort biter av flatbiff ved utringing av endetarm.

Det kan være forskjellige skader som gir tap for produsent og/eller kjøper.