Halsmuskler

Grad 1 Perfekt

Skal sitte igjen på slaktet, hele og uskadet.

 

Grad 2 Akseptabelt

Halsmusklene skal sitte igjen på slaktet. Det kan være mindre skader på musklene uten vektmessige konsekvenser.

 

Grad 3 uakseptabelt

Halsmusklene er skadet i slakteprosessen, som gir både vekt- og utseendemessige konsekvenser.