Året som gikk 2017


I 2017 arbeidet vi for å bidra til økt verdiskaping, reduserte kostnader og høy tillit til norsk kjøtt- og eggproduksjon. Animalias virksomhet styrker langsiktig konkurransekraft for bonde og bransje gjennom å levere kunnskapsbaserte, nyttige og kostnadseffektive tjenester.

Et steg nærmere bærekraftige kostråd
Verdien av tryggere mat
Lite rosenrødt rundt rosa kjerne
Miljøberikelse til slaktekylling
Norsk pinnekjøtt har fått beskyttelse
Lengdemåling av storfe
Her er kjøttets tilstand
Animalia AS er stiftet
Ny felles handlingsplan fra husdyrnæringa mot antibiotikaresistente bakterier
Dyrehelseportalen - bedre enn noen gang
Ny organisering av Helsetjenesten for storfe

Et steg nærmere bærekraftige kostråd

28. november presenterte Nasjonalt råd for ernæring raporten "Bærekraftige kostråd - vurdering av de norske kostrådene i et bærekraftperspektiv" for Helsedirektoratet

Les hele artikkelen

Verdien av tryggere mat

I Norge har vi siden 2001 hatt en handlingsplan mot Campylobacter med aktive tiltak for å hindre smitte med kyllingkjøtt. Det er vel anvendte penger.

Les hele artikkelen

Lite rosenrødt rundt rosa kjerne

Mattilsynet advarte i august mot å spise ikke gjennomstekte hamburgere. Kommentator Joachim Lund i Aftenposten slo likevel et slag for sine stekevaner i sin spalte.

Les hele artikkelen

Miljøberikelse til slaktekylling

Interessen for å gi slaktekyllingen miljøberikelse er stadig økende, og flere og flere produsenter setter nå inn ulike berikelser til slaktekyllingen sin. Men hvordan kan vi vite om slike tiltak faktisk gir dyrene en bedre velferd?

Les hele artikkelen

Norsk pinnekjøtt har fått beskyttelse

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale delte ut beviset for Beskyttet Geografisk Betegnelse til "Pinnekjøtt fra Norge", representert ved Animalias Elin Rasten Brunsdon, under NM i julemat 9. november.

Les hele artikkelen

Lengdemåling av storfe

Måten vi klassifiserer slakt på i Norge er i utvikling. Animalia arbeider med å utvikle og dokumentere gode objektive målemetoder med ulik grad av automasjon som kan være regningsvarende under norske forhold.

Les hele artikkelen

Her er kjøttets tilstand

Er du på jakt etter fakta om kjøtt og egg? Da vil du sannsynligvis kunne finne svar på en god del i statusrapporten Kjøttets tilstand.

Les hele artikkelen
På ekstraordinær generalforsamling 20. september ble Animalia AS stiftet. Representanter for de tre involverte partene signerte aktuelle dokumenter. Rolf G. Fjeldheim (for Animalia AS), Ståle Gausen (for Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund - KLF), Egil Olsvik (for Nortura SA).

Animalia AS er stiftet

Fra 1. januar 2018 skilte Animalia sin virksomhet ut i et eget aksjeselskap. Selskapet, Animalia AS, eies av Nortura SA og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) i felleskap. Animalia AS overtar ansvar og oppgaver som tidligere ble utført av Animalia.

Les hele artikkelen

Ny felles handlingsplan fra husdyrnæringa mot antibiotikaresistente bakterier

Synnøve Vatn fra Animalia representerte en samlet husdyrnæring da hun på toppmøte om antibiotikaresistens overrakte landbruks- og matminister Jon Georg Dale næringas nye felles handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier.

Les hele artikkelen

Dyrehelseportalen - bedre enn noen gang

I januar 2017 ble det lansert ny utgave av Dyrehelseportalen. Dette inkluderte blant annet bedre brukeropplevelse og mer og bedre data fra veterinærene.

Les hele artikkelen

Ny organisering av Helsetjenesten for storfe

I 2017 arbeidet vi med å ta imot Helsetjenesten for storfe som fra 1. januar 2018 ble en del av Animalia.

Les hele artikkelen

Samfunnstemaer i 2017