Her er kjøttets tilstand

Er du på jakt etter fakta om kjøtt og egg? Da vil du sannsynligvis kunne finne svar på en god del i statusrapporten Kjøttets tilstand.


Fotograf :

Kjøttets tilstand er Animalias årlige statusrapport for norsk kjøtt- og eggproduksjon – den attende i rekken. Hovedinnholdet i rapporten er statistikk og undersøkelser fra hele verdikjeden – med husdyrproduksjon og dyrevelferd i ene enden via slakt, kjøtt- og eggkvalitet og mattrygghet til forbruk, forbrukerholdninger og bærekraft, miljø og klima i den andre enden. I tillegg vil du også i år finne aktuelt og popularisert fagstoff om temaer som mange er engasjert i; dyrevelferd, helse, mattrygghet og bærekraft.

Også 2017 har vært preget av engasjement og debatt rundt norsk husdyrproduksjon. Kjøtt og egg er viktige råvarer i et tradisjonelt norsk kosthold, og mange engasjerer seg i meningsutvekslingen.

— Vi i Animalia jobber langs store deler av verdikjeden med et faglig tyngdepunkt i primærnæring og industri- og foredlingsleddet. Vi skaffer, foredler og formidler kunnskap i nært samspill med en rekke andre aktører både i og utenfor bransjen. Animalias varemerke er faktabasert kunnskapsformidling. Det er vår ambisjon at Kjøttets tilstand skal være et viktig referanseverk for alle som søker fakta om norsk kjøtt- og eggproduksjon, sier Tor Arne Ruud, direktør i Animalia.

Du finner Kjøttets tilstand 2017 på utgaveoversikten.