Dyrehelseportalen - bedre enn noen gang

I januar 2017 ble det lansert ny utgave av Dyrehelseportalen. Dette inkluderte blant annet bedre brukeropplevelse og mer og bedre data fra veterinærene.


Fotograf :

Dyrehelseportalen er primært et registreringsverktøy for veterinærer og en fordelingssentral for helseopplysninger. Veterinærenes plikt til å rapportere medisinbruk har vært forskriftsfestet siden 2010. Husdyrnæringa hadde da lenge vært opptatt av å få dette på plass. Full oversikt og god dokumentasjon av medisinbruk innenfor landbruket er et tydelig krav fra samfunnet og forbrukerne. Dyrehelseportalen skal bidra til at denne rapporteringen skjer med lavest mulig kostnader og størst mulig nytte.

Da Dyrehelseportalen kom i ny drakt i begynnelsen av året innebar det flere endringer. En av de viktigste endringene var at registreringsnettsiden for veterinærer er gjort mer brukervennlig og tilpasset for bruk på små enheter og nettbrett. Dette legger til rette for løpende registrering gjennom arbeidsdagen. Noe både veterinærene og produsentene tjener på. Når veterinæren rapporterer direkte til Dyrehelseportalen blir opplysningene også lagt inn i Sauekontrollen, Storfekjøttkontrollen og Kukontrollen. Siden denne tjenesten ble lansert ved nyttår er rundt 20% av alle registreringer foretatt på mobil eller nettbrett. I samme periode har det også vært god økning i antall besøkende til Dyrehelseportalen.

Portalen er under stadig utvikling og det har allerede blitt lagt til ny funksjonalitet etter at den nye versjonen ble lansert i januar. De siste oppdateringene omfatter blant annet utvidet tilgang til matkjedeinformasjon og informasjon om status i kontrollprogrammet BRSV og BCoV.

Les mer om Dyrehelseportalen her