Animalia AS

1. januar 2018 ble Animalia sin virksomhet skilt ut i et eget aksjeselskap. Prosessen rundt etablering av nytt selskap startet allerede i 2016 og konkrete forberedelser rundt virksomhetsoverdragelse startet våren 2017.

20. september 2017 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling og stiftelsesmøte i Animalia AS etterfulgt av styremøte. Det nye styret ansatte Tor Arne Ruud som administrerende direktør i selskapet. Frem til nyttår arbeidet styret med å rigge det nye selskapet som var operativt fra 2. januar 2018.

Eierskapet i Animalia AS fordeler seg med 66 % til Nortura SA og 34 % til KLF. Selskapet har et styre bestående av 6 aksjonærvalgte styremedlemmer samt to ansattrepresentanter, og egenkapitalen vil fra starten være 6 millioner kroner.

I Animalia AS videreføres de seks kjerneområdene samtidig som innhold og ambisjonsnivå konkretiseres i en ny forretningsplan. I tillegg til felles, bransjenøytrale aktiviteter vil Animalia AS ha inntekter fra forskningsfinansiering og salg av produkter og tjenester.

Organisasjon

Animalia hadde 68 ansatte ved inngangen til 2018, 36 kvinner og 32 menn. Gjennomsnittsalderen er 45 år. Medarbeiderne har høy faglig kompetanse innen husdyrfag, veterinærfag, næringsmiddelteknologi, kjøttfag, matfag, ernæringsfag, systemutvikling, økonomi, ledelse, informasjonsteknologi og kommunikasjon. 21 av medarbeiderne har doktorgrad og 1 er lærling.