Styret Animalia AS

Animalia AS eies av Nortura SA og Kjøtt- og Fjørfebransjens landsforbund (KLF). Eierskapet fordeler seg med 66% til Nortura SA og 34% til KLF. Animalia AS styre består av seks aksjonærvalgte styremedlemmer og to ansattrepresentanter.

Styret i Animalia AS består av:

  • Rolf Gjermund Fjeldheim, styreleder, direktør Bransje/ Marked
    Nortura SA 
  • Bjørn-Ole Juul-Hansen, nestleder,administrerende direktør KLF
  • Hilde Talseth - Norsk Kylling AS
  • Hanne Steen, direktør Kvalitet/ trygg mat Nortura SA
  • Bjørn Tore Hansen, direktør egg i Nortura SA
  • Terje Wester, daglig leder Gudbrandsdal Slakteri AS
  • Siv Heia Uldal, ansattrepresentant
  • Guro Vasdal, ansattrepresentant