Ulike tall på kjøttinntak

Hvorfor er det så mange forskjellige tall på kjøttforbruk, og hvor mye kjøtt spiser vi egentlig i Norge?

Fotograf : Animalia/ Caroline Roka

Det brukes flere ulike tall når man snakker om hvor mye kjøtt vi spiser hvert år. At det er «for mye» er ofte det inntrykket folk flest sitter igjen. I Animalia er vi opptatt av å vise hva vi faktisk spiser og være tydelig på hvilke tall som brukes i den offentlige debatten.

Det er stor forskjell på det reelle beregnede inntaket og engrostall. Feiloppfatninger kan oppstå når engrostall og faktisk forbruk brukes om hverandre uten at dette kommer godt nok fram. I tillegg er det også forskjell på rå og tilberedt vare.