Norsk pinnekjøtt har fått beskyttelse

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale delte ut beviset for Beskyttet Geografisk Betegnelse til "Pinnekjøtt fra Norge", representert ved Animalias Elin Rasten Brunsdon, under NM i julemat 9. november.


- Dette er en merkedag for alle involverte i denne søknadsprosessen, sa Elin Rasten Brunsdon da hun fikk overrakt beviset for Beskyttet Geografisk Betegnelse av Jon Georg Dale.

- Dette er en merkedag for alle involverte i denne søknadsprosessen, sa Elin Rasten Brunsdon da hun fikk overrakt beviset for Beskyttet Geografisk Betegnelse av Jon Georg Dale.

Fotograf : John. T. Pedersen

Foto: John. T. Pedersen

- At pinnekjøttet nå har oppnådd geografisk beskyttelse gjør at forbrukeren kan være sikker på at produkter merket Pinnekjøtt fra Norge er 100 prosent norsk og holder høy kvalitet, sier Elin Rasten Brunsdon, som har ledet søknadsarbeidet på vegne av produsentsammenslutningen Pinnekjøtt fra Norge. Den beskyttede geografiske betegnelsen garanterer at Pinnekjøtt fra Norge er laget fra side av norsk lam eller sau. Den sikrer også at pinnekjøttet er produsert i Norge etter tradisjonell metode og oppfyller krav til kjøttfylde og fettmengde. Pinnekjøttsidene skal også være tilstrekkelig saltet og tørket.

Klare krav

Prosessen med å søke om geografisk beskyttelse startet på Bransjesamling Spekemat i 2010, da engasjerte pinnekjøttprodusenter begynte å diskutere den da pågående priskrigen på pinnekjøtt. De opplevde at tradisjonelt pinnekjøtt konkurrerte mot produkter som ble markedsført som kokeklart pinnekjøtt – det vil si halvtørket "pinnekjøtt" - gjerne av utenlandsk råstoff, ulike stykningsdeler og varierende kvalitet. - Mange i bransjen mente at det burde stilles krav til blant annet kjøttfylde og minimum tørking for å kalle det pinnekjøtt, i tillegg til krav om å bruke norsk sau og lam, forteller Brunsdon. Dermed ble produsentsammenslutningen Pinnekjøtt fra Norge etablert, og arbeidet med å oppnå beskyttet geografisk betegnelse startet.

Norsk råstoff

Å tydeliggjøre at Pinnekjøtt fra Norge-merking garanterer at det er brukt norsk råstoff, mener hun er viktig av flere grunner: - Husdyrnæringa i Norge jobber systematisk for god dyrehelse og god dyrevelferd. Med tanke på bærekraft og selvforsyning er det også viktig å utnytte alle ressurser til matproduksjon. Her bidrar sauen ved å utnytte utmarksressursene og hindre gjengroing av kulturlandskapet vårt. I tillegg har norsk sau og lam en kjøttkvalitet i verdensklasse!