Aktuelt fra klassifisering

28.09.2023

Relativt stor slakting av unge storfe

Storfeslaktinga er relativt stor for tiden. Det gjelder i all hovedsak slakting av unge dyr, kategoriene kviger og ung okse. Totalt må vi tilbake til «tørkeåret» 2018 for å finne større slakting, den gang var det slakta over 226 000 dyr per uke 38.

28.09.2023

Kunngjøring

Styret i Animalias AS har vedtatt utestengelse av Jens Eide AS fra klassifiseringsordningen for dyreslagene storfe og småfe i 3 måneder.

11.09.2023

Årets lammesesong er godt i gang

Igjen er det lammesesong, uke 36 er over og vi er noen få uker fra det som pleier å være toppunktet i tilførslene.

07.08.2023

Fortsatt nedgang i kjøttprosent for slaktegris

Nedgangen i kjøttprosenten for gris ser ut til å fortsette. Gjennomsnittlig kjøttprosent i 2023 er lavere enn i 2022. I tillegg har vi hatt en sakte nedadgående trend hittil i år. De siste oppdateringene viser at kjøttprosenten har gått kontinuerlig ned siden uke 26.

12.06.2023

Lengdemåling av SMÅFE som grunnlag for KLASSEFASTSETTELSE

I begynnelsen av 2024, ikke bestemt dato, arbeider vi for å få på plass et lengdemålingssystem for alle kategorier av småfe, dvs. både sau og geit.