Aktuelt fra klassifisering

08.05.2024

Fete storfeslakt

Fethetsgraden på storfeslaktene har økt i 2024. Nær 70 % av storfeslaktene får pristrekk på grunn av høyt fettinnhold. Før 2020 var normalt ca. 60 % av slaktene overfete. 

17.04.2024

God klassifiseringsmessig start på 2024

Klassifiseringsmessig har det vært en god start på 2024 for alle «firbente» dyreslag med oppgang i klassifiseringsresultatene. For gris er det en marginal endring i middeltallene.

02.04.2024

Rekordslakting av kalver hittil i 2024

Det har aldri vært slaktet flere kalver i «moderne» tid enn i år. 

18.03.2024

Slaktestatistikk per uke 10

Statistikkene som er publisert på vår hjemmeside inneholder nå oversikt over alle kasserte slakt.  

09.02.2024

Stabil kvalitetsutvikling for sau og lam

Middel slaktevekt for lam endte i 2023 på 18,42 kg hvilket er en liten nedgang i forhold til de foregående årene. Vektnivået har svingt en god del siden 2007, men svingningene fra år til år er svingninger rundt det samme vektnivået. Oppgangene og nedgangene skyldes i all hovedsak årlige variasjoner i beitekvalitet, som igjen skyldes variasjoner i vær.