Slaktestatistikk per uke 10

Statistikkene som er publisert på vår hjemmeside inneholder nå oversikt over alle kasserte slakt.  

Fotograf : Pixabay

Disse tallene finner du under siden KLASSE. Etter hvert vil vi få oppdaterte oversikter over slakt som har død under transport til og oppstalling på slakteriet.

Statistikkene som viser fylkesvis fordeling, er nå per uke 10 oppdatert i henhold til den nye fylkesinndelingen fra 2024. Har også korrigert tallene for 2022 og 2023 i henhold til de nye fylkene.