Rekordslakting av kalver hittil i 2024

Det har aldri vært slaktet flere kalver i «moderne» tid enn i år. 

Fotograf : Animalia / Caroline Roka

Per uke 12 er det slakta og registrert inn 5 707 kalver. I et «normalår» ville vi ha slakta mellom 2500 og 3000 kalver. I tillegg hadde vært kalver som hadde vært større og klassifisert seg bedre enn de kalvene. Antall slakt er høyere enn i det forrige rekordåret, som var 2002. Det var også et år med premiert utslakting av kalver.

Ved normalkvalitet for kalv de senere årene ville slaktevektene vært over 120 kg. Med premiert utslakting blir middelvekta hittil i år på 95 kg. Normal levealder for kategori kalv har de senere årene vært 215 til 220 dager. Årets kalver har en gjennomsnittlig levealder på 172 dager.