Obligatorisk lengdemåling fra 1. juli

Fra mandag 1. juli gjelder nytt reglement for klassifisering av småfe. Det nye reglementet bygger på EUROP-systemet, slik vi har brukt det siden 1996.

Slakteterminalprogrammet som distribueres til slakteriene vil ikke bli endelig oppdatert før fra uke 32, 5. august 2024. 

Slakteriene må forholde seg til det programmet som allerede ligger ute fram til den datoen. 

Klassifiseringsutvalget vil at slakteriene i så stor grad som det er mulig bruker lengdemålinga som grunnlag for klasse fastsettelsen.

Animalia vil, på grunn av ferieavvikling i juli, ha en beredskap hvor én person har ansvaret for hver av ukene i juli. Vi har følgende ansvarlige:

  • Uke 27, fra 1. juli: Morten Røe, 915 47 910
  • Uke 28, fra 8. juli: Halvor Mikalsen, 97 18 12 40
  • Uke 29, fra 15. juli: Daniel Bråthen, 476 08 117
  • Uke 30, fra 22. juli: Christian Sæther, 995 89 947

Fra uke 31 vil flere av oss være tilbake på jobb. Vi kommer tilbake med mer informasjon.