Fete storfeslakt

Fethetsgraden på storfeslaktene har økt i 2024. Nær 70 % av storfeslaktene får pristrekk på grunn av høyt fettinnhold. Før 2020 var normalt ca. 60 % av slaktene overfete. 

Oppgangen i 2024 skjer til tross for nedgang i slakting av ku og en økt slakting av Ung okse og Kvige. Slakt av ku har normalt den høyeste fethetsgraden. Av disse slaktene får nærmere 80 % et pristrekk. Økt fethetgrad bidrar til at gjennomsnittlig klasse øker med 0,12 klasser i 2024. 12 av 100 slakt oppnår med andre ord en høyere klasse. Økt fethetsgrad bidrar også til at flere slakt oppnår klassene O og O+, som utløser kvalitetstilskuddet for storfeslaktene.

Alt dette skjer til tross for at gjennomsnittlig slaktevekt for storfe er 7 kg lavere enn i 2023 og 14 kg lavere enn i 2022. Dette kan til dels forklares med et økende innslag av kjøttfe i slaktene, økt med 3 % til 30 %. Kjøttfeet oppnå større kjøttfylde på lavere slaktevekter enn mjølkefeet. Vektnedgangen kommer til tross for at det slaktes flere yngre dyr, som normalt har de høyeste slaktevektene.