Oversikt FoU- prosjekter

Animalia initerer, leder og deltar i en rekke FoU- prosjekter som har relevans for kjøtt- og eggbransjen. Nedenfor er det en samlet oversikt over alle prosjekter Animalia er med i.

BlueMusselFeed – Nordic poultry feed made from ocean cleaning blue mussels
Finansiering Prosjekt type Periode
NFR IPN-Pilot 2022-2025
Eier Fiskå Mølle AS
Deltakere
Animalia AS- Råvare og foredling, Ocean Forest AS, Nortura SA, Seafood Innovation Cluster AS, Eide Fjordbruk AS, Norforsk AS,
SAUTO – Automatisk og objektiv klassifisering av sau
Finansiering Prosjekt type Periode
FFL/JA IPN 2022-2026
Eier Animalia AS - Råvare og foredling
Deltakere
Nortura SA, MEATS AS, Fatland AS, Furuseth AS, SINTEF Digital AS, Nortura SA avd. Totalmarked,
Foreldrevelferd
Finansiering Prosjekt type Periode
Matfondavtalen IPN 2020-2024
Eier Animalia AS - Dyrehelse og dyrevelferd
Deltakere
Norsk Kylling AS, Nortura SA, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU, Felleskjøpet fôrutvikling AS, Københavns Universitet KU (dk), Universität Bern UB (ch), Sveriges lantbruksuniversitet SLU (se), Lunds Universitet LU (se), Wageningen University & Research WUR (nl) ,
Velferdshøna - økt kunnskap om dyrevelferd hos norske verpehøns
Finansiering Prosjekt type Periode
Matfondavtalen IPN 2019-2022
Eier Animalia AS - Dyrehelse og dyrevelferd
Deltakere
Nortura SA, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund KLF, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU, Toten Eggpakkeri AS, Den Stolte Hane AS, Jonas H Meling AS, Ytterøykylling AS, Københavns Universitet KU (dk), Sveriges lantbruksuniversitet SLU (se), olish Academy of Sciences PAN (pl) ,
C02-bedøving gris; dyrenes reaksjoner og tid til tap av bevissthet
Finansiering Prosjekt type Periode
Matfondavtalen, Omsetningsmidler Utredningsprosjekt 2019-2022
Eier Animalia AS - Dyrehelse og dyrevelferd
Deltakere
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU,
DIGINOSTICS - A novel diagnostic test for digital dermatitis in ruminants
Finansiering Prosjekt type Periode
Matfondavtalen IPN 2018-2023
Eier Animalia AS - Dyrehelse og dyrevelferd
Deltakere
Veterinærinstituttet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU, The University of Liverpool (uk), TINE Rådgiving, Nortura SA, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund KLF, Geno SA, Norsk Sau og Geit NSG,
EyeAM Digital transformation of meat inspection
Finansiering Prosjekt type Periode
Matfondavtalen IPN 2022-2025
Eier Animalia AS – Mattrygghet
Deltakere
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Realtek NMBU, MEATS AS, Farm4Trade (it), Fatland Oslo AS, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund KLF, Nortura SA,
ListComplex - Software for risikovurdering av Listeria i spiseklar mat
Finansiering Prosjekt type Periode
NFR- Bionær IPN 2019-2023
Eier Animalia AS – Mattrygghet
Deltakere
Veterinærinstituttet, Fatland AS, Grilstad AS, Mills AS, BAMA Gruppen, Matbørsen AS, Salatmesteren AS,
Enduring growth! – Kvalitetsavvik i skinke
Finansiering Prosjekt type Periode
NFR- Bionær IPN 2019-2022
Eier Animalia AS - Råvare og foredling
Deltakere
Nortura SA, Furuseth AS, Prima Jæren AS, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund KLF, Grilstad AS, Fatland Jæren AS, Felleskjøpet fôrutvikling AS, Norsvin R&D AS, Fana Kjøtt AS, Midt-Norge Slakteri AS, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU, Veterinærinstituttet, Teknologisk Institut DMRI (dk), Max Rubner-Institut MRI (de) ,
OBKLAS - objektiv klassifisering av slakt
Finansiering Prosjekt type Periode
NFR Nærings- Phd 2020-2022
Eier Animalia AS - Råvare og foredling
Deltakere
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU,
SUSCOW – Animal health and pasture carbon dynamics in sustainability assessment of ruminant production systems
Finansiering Prosjekt type Periode
Matfondavtalen KSP 2020-2025
Eier Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU
Deltakere
Norsk Institutt for Bioøkonomi NIBIO, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU, Sveriges lantbruksuniversitet SLU (se), Queen`s University Belfast QUBIS (uk), TINE SA, Animalia AS - Bærekraftig produksjon og Kosthold, Nortura SA, TYR, Geno SA, Landbrukets Klimaselskap SA ,
Foods of Norway
Finansiering Prosjekt type Periode
NFR SFI 2014-2023
Eier Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU
Deltakere
Et stort konsortium av parter, Animalia AS - Bærekraftig produksjon og kosthold ,
LIVESTOCK – Sustainable Livestock Production
Finansiering Prosjekt type Periode
NRF- Bionær Forskerprosjekt 2018-2023
Eier Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU
Deltakere
NORSUS AS, Norsk Institutt for Bioøkonomi NIBIO, Tine SA, Københavns Universitet KU (dk), Sveriges lantbruksuniversitet SLU (se), Aarhus Universitet AU (dk), Animalia AS - Bærekraftig produksjon og kosthold,
Food Inspector - Novel tools to authenticate food qualities and food labeling of meat
Finansiering Prosjekt type Periode
NRF- Bionær IPN 2018-2023
Eier Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU
Deltakere
Universitetet i Oslo UiO, University of Helsinki (fi), Max Rubner-Institut MRI (de), Institute for Bioprocessing and Analytical, Measurement Techniques IBA (de), Animalia AS - Råvare og foredling ,
RoButcher – A robust, flexible and scalable cognitive robotics platform
Finansiering Prosjekt type Periode
EU Horizon 2020 program Research and Innovation Arena (RIA) 2019-2023
Eier Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU
Deltakere
Animalia, ByteMotion AB (se), Ciklum Group (ua), Óbuda University OU (hu), FACCSA (es), Danmarks Tekniske Universitet DTU (dk), NORSUS AS, RobotNorge AS, Max Rubner-Institut MRI (de),
Les mer om prosjektet
BoviPar – sustainable management of pasture parasites in Norwegian beef and dairy cattle
Finansiering Prosjekt type Periode
Matfondavtalen KPN 2018-2024
Eier Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU
Deltakere
Tine SA, Norwegian Antibodies AS NABAS, Animalia AS- Dyrehelse og dyrevelferd, Universiteit Gent UGent (bf), University of Prince Edward UPEI (is),
Climate Smart Norwegian Sheep Production
Finansiering Prosjekt type Periode
Matfondavtalen IPN 2018-2023
Eier Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU
Deltakere
Lethbridge Research Centre (ca), Norsk Sau og Geit NSG, Nortura SA, Norilia AS, Matprat - Opplysningskontoret for kjøtt og egg OEK, Animalia AS - Bærekraftig produksjon og kosthold,
LipidInflammaGenes
Finansiering Prosjekt type Periode
NFR- Bionær KPN 2017-2022
Eier Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU
Deltakere
Universitetet i Oslo UiO, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet NTNU, The Netherlands Organization for Applied Scientific Research TNO (nl), Norsvin SA, Nortura SA, TINE SA, Opplysningskontoret for Meieriprodukter, Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund KLF, Grilstad AS, Animalia AS - Bærekraftig produksjon og kosthold ,
MeaTable - Robotised cells to obtain efficient meat production for the Norwegian meat industry
Finansiering Prosjekt type Periode
Matfondavtalen KPN 2017-2022
Eier Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU
Deltakere
SINTEF AS, RobotNorge AS, Tronrud Engineering AS, Animalia AS - Råvare og foredling, Nortura SA,
Digital dermatitis in Norwegian dairy cattle – a contagious foot disease threatening animal welfare
Finansiering Prosjekt type Periode
Matfondavtalen KPN 2016-2022
Eier Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU
Deltakere
Tine SA, Animalia AS - Dyrehelse og dyrevelferd, Geno SA, Danmarks Tekniske Universitet DTU (dk), Sveriges veterinärmedicinska anstalt SVA (se), Veterinærinstituttet,
ANIWEL – Realisation of animal welfare goals in Norways food sector
Finansiering Prosjekt type Periode
KPN NFR- Bionær 2014-2022
Eier Norsk Institutt for Bioøkonomi NIBIO
Deltakere
Universitetet i Oslo UiO, Oslo Metropolitan University OsloMet/NIBR, Sveriges lantbruksuniversitet SLU (se), Universitet Sørøst-Norge USN, Institutt for rural- og regionalforskning Ruralis, Animalia AS - Dyrehelse og dyrevelferd ,
PreparePig – Preparing the norwegian pig population for control og emerging and re-emerging diseases
Finansiering Prosjekt type Periode
Matfondavtalen KSP 2020-2025
Eier Veterinærinstituttet
Deltakere
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU, Københavns Universitet KU (dk), University of Edinburgh (uk), Animalia AS – Dyrehelse og dyrevelferd, Nortura SA, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund KLF, Norsvin SA,
Norwegian Airways – improved sustainability and welfare in the cattle industry through reduction of respiratory disease and use of antimicrobials
Finansiering Prosjekt type Periode
Matfondavtalen samarbeidsprosjekt 2019-2023
Eier Veterinærinstituttet
Deltakere
Tine SA, Animalia AS - Dyrehelse og dyrevelferd, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU, Geno SA, Missisippi State University MSU (us),
MEADETECT – Forbedring av påvisning og diagnostisering av mædi på sau i Norge
Finansiering Prosjekt type Periode
Matfondavtalen KPN 2019-2023
Eier Veterinærinstituttet
Deltakere
Animalia AS - Dyrehelse og dyrevelferd, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU, Norsk Sau og Geit NSG ,
Kan Enterococcus hirae være ny årsak til spedgrisdiaré i Norge
Finansiering Prosjekt type Periode
Matfondavtalen KPN 2017-2022
Eier Veterinærinstituttet
Deltakere
Animalia AS - Dyrehelse og dyrevelferd, Sveriges lantbruksuniversitet SLU (se),
NewTools
Finansiering Prosjekt type Periode
NFR- Bionær IPN 2020-2025
Eier Folkehelseinstituttet
Deltakere
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU, Universitetet i Oslo UiO, Statistisk Sentralbyrå SSB, NORSUS AS, Illness, Managment & Recovery IMR-nettverket, Oslo Metropolitan University OsloMet, Tine SA, Nortura SA, BAMA Gruppen AS, Norgesmøllene AS, Felleskjøpet Agri AS, Mattilsynet, Helsedirektoratet, Landbruksdirektoratet, Framtiden i Våre hender, EAT, Orkla ASA, Rema 1000 AS, Norgesgruppen ASA, Forbrukerrådet, Norsk Bonde- og småbrukarlag, Animalia AS - Bærekraftig produksjon og kosthold ,
LIMBO: Evaluating emerging AMR threats and future capacity for action in Norwegian livestock agriculture
Finansiering Prosjekt type Periode
NFR- Bedre Helse KSP 2020-2024
Eier Institutt for rural- og regionalforskning Ruralis
Deltakere
University of Nottingham (uk), Veterinærinstituttet, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet NTNU, Wageningen University & Research WUR (nl), Norsvin SA Trøndelag, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Landbruksrådgiving, Animalia AS – Dyrehelse og dyrevelferd, TINE SA, Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS ,
GoodAnimal – Animal Welfare for Sustainable Futures
Finansiering Prosjekt type Periode
NFR- Bionær Forskerprosjekt 2018-2022
Eier Institutt for rural- og regionalforskning Ruralis
Deltakere
Animalia AS - Dyrehelse og dyrevelferd, Oslo Metropolitan University OsloMet, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet NTNU, Stiftelsen norsk senter for økologisk landbruk NORSØK, University of British Colombia (ca), University of Otago (nz), University of Waterloo (ca), Wageningen University & Research WUR (nl), University of Exeter (uk),
RIBMINS-CA18105 – Risk-based meat inspection and integrated meat safety assurance
Finansiering Prosjekt type Periode
EU Cost Action Cost Action 2018-2023
Eier University of Novi Sad (rs)
Deltakere
Animalia AS – Mattrygghet er delprosjektleder for arbeidspakke 4 ,
Reinere kyllingslakt
Finansiering Prosjekt type Periode
NFR- Bionær IPN 2018-2022
Eier Norsk Kylling AS
Deltakere
Animalia AS – Mattrygghet, Veterinærinstituttet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU, Lilleborg AS, Felleskjøpet Agri SA, Labanalyser,
Digispek – Digital lærende spekepølseprosess
Finansiering Prosjekt type Periode
NFR - Landbasert mat, miljø og bioressurser IPN 2021-2025
Eier Nortura SA
Deltakere
Animalia AS - Råvare og foredling, SINTEF AS, Sintef Manufacturing AS, Rocketfarm AS, Høgskolen på Vestlandet Sogn og Fjordane – Sogndal HVL ,
Saken er biff
Finansiering Prosjekt type Periode
Matfondavtalen IPN 2017-2022
Eier Fatland Jæren AS
Deltakere
COOP Norge BA, Nofima AS, Animalia AS - Råvare og foredling,
Precision feeding of sows (PFOS)
Finansiering Prosjekt type Periode
Matfondavtalen IPN 2016-2022
Eier Norsvin SA
Deltakere
Animalia AS - Dyrehelse og dyrevelferd,
Bærekraftig norsk matsystem
Finansiering Prosjekt type Periode
Animalia AS - Bærekraftig produksjon og Kosthold, Matprat - Opplysningskontoret for kjøtt og egg OEK Oppdrag 2022-2023
Eier Animalia AS - Bærekraftig produksjon og Kosthold, Matprat - Opplysningskontoret for kjøtt og egg OEK
Deltakere
Høgskolen i Innlandet, Sveriges lantbruksuniversitet SLU , Norsk Institutt for Bioøkonomi NIBIO, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU,
Moo-ve – Preparing Norwegian livestock against new threats: Implications og cattle movements for antimicrobial resistance and emerging diseases
Finansiering Prosjekt type Periode
Matfondavtalen Samarbeidsprosjekt 2023-2026
Eier Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU
Deltakere
Tine SA, Animalia AS- Dyrehelse ogdyrevelferd, Veterinärmedicinska Anstalt SVA (se),
FOSIP - Visions and the consequences – analysing visions for Norwegian agriculture and its consequences for food security
Finansiering Prosjekt type Periode
NFR Samarbeidsprosjekt 2022-2026
Eier Norsk Institutt for Bioøkonomi NIBIO
Deltakere
: Kyoto University KyotoY (jp), AgriAnalyse AS, Animalia - Bærekraftig produksjon og kosthold, Felleskjøpet Agri SA, Felleskjøpet Fôrutvikling AS, Matprat - Opplysningskontoret for kjøtt og egg OEK, Norges Bondelag, Norgesgruppen ASA, TINE SA,, Spire,
Nanomalia – utvikling av sensitiv metode for påvisning av rød hønsemidd
Finansiering Prosjekt type Periode
Animalia AS Pilotprojekt 2021-2023
Eier Veterinærinstituttet
Deltakere
Animalia AS,
TEiCON – Tools for Eimereria Control – Utvikling av verktøy for optimalisert kontroll av koksidose hos slaketkylling og kalkun, uten bruk av antimikrobielle midler
Finansiering Prosjekt type Periode
Matfondavtalen KPN 2019-2024
Eier Veterinærinstituttet
Deltakere
Nortura SA, Den Stolte Hane AS, Norsk Kylling AS, Animalia AS- Dyrehelse og dyrevelferd, University of Guelph (ca), University of London (uk), University of Oxford (uk),
Boars4all – Can boar production be beneficial for meat industy, breeding, farmers, animals, the planet and people?
Finansiering Prosjekt type Periode
Matfondavtalen IPN 2020-2024
Eier Nortura SA
Deltakere
Animalia AS- Råvare og foredling, , Norsvin R&D AS,
Norsvin fargemåling
Finansiering Prosjekt type Periode
RFFI RFFI 2022-2023
Eier Norsvin AS
Deltakere
Topigs Norsvinn, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Gjøvik NTNU, , Animalia AS - Råvare og foredling,