ListComplex

I ListComplex-prosjektet går flere matbedrifter sammen for å lage en holdbarhetskalkulator på web som beregner spiseklare matvarers holdbarhet på bakgrunn av omfattende vekstforsøk. Mer korrekte holdbarheter vil bidra til tryggere mat og mindre matsvinn. Prosjektet starter opp i september 2020.

ListComplex er en oppfølger av ListWare-prosjektet som har laget en prototype av en holdbarhetskalkulator på web for spiseklare kjøttprodukter. Listeria-bakterien er en risiko i spiseklare produkter som spises uten oppvarming hos forbruker. Friske mennesker tåler en del Listeria uten å bli syke, og myndighetene har satt en grense for hvor mye Listeria produktene kan inneholde.

Matbedrifter kan finne vekstpotensialet for sine produkter ved å utføre Listeria vekstforsøk eller beregne dette med teoretiske modeller. Ut fra Listeria-vekstforsøkene lages statistiske modeller for å beregne holdbarhet, dvs hvor mange dager det tar før Listeria-bakteriene vokser til 100 cfu/gram, som er myndighetenes grense. Disse modellene programmeres inn i et webbasert-program. I ListComplex vil programmet utvides med flere produkter, inkludert sammensatte og komplekse produkter. Det kan være vanskeligere å modellere potensiell listeriavekst og holdbarhet på grunn av at hver ingrediens representerer et eget miljø og fordi kontaktflatene kan endre forutsetningene for holdbarheten.

ListComplex er et IPN-prosjekt (innovasjonsprosjekt i næringslivet) med midler fra Forskningsrådet. Deltagere er Veterinærinstituttet, Grilstad, Matbørsen, Fatland, BAMA, Mills, Salatmestern og NMBU. Animalia har prosjektledelsen. Det fulle prosjektnavnet er «Software for risk assessment of Listeria in complex ready-to-eat products”.