RIBMINS- Risikobasert kjøttkontroll og system for trygg kjøttproduksjon

Vil du være med å bidra til å utvikle framtidige systemer for å produsere trygt kjøtt i Europa? Fagfolk fra industrien, tilsyn og akademia er velkomne til å delta i nettverksprosjektet RIBMINS.

Kjøttkontrollen er en del av konseptet “Meat Safety Assurance System» (MSAS) som omfavner alle tiltakene i
verdikjeden som gjør kjøttet trygt og sunt å spise. Vi tillater oss å gi MSAS et norsk navn, «System for trygg kjøttproduksjon». For å unngå forvirring bruker vi den engelske forkortelsen MSAS.

På tross av alle tiltakene, forekommer et betydelig antall sykdomstilfeller og noen «matskandaler». De viktigste sykdomsframkallende farene, som Salmonella og Campylobacter, kan ikke oppdages ved standard undersøkelse av hver slakteskrott. Oftest vil forurensede produkter være solgt og konsumert før en eventuell smittekilde kan oppdages og kontrolleres. Derfor arbeides det med å forbedre systemene for undersøkelse og kontroll
av mattryggheten.

Nettverksprosjekt finanisert av EU

EU finansierer europeiske nettverk, såkalte «COST actions», på fagområder som det er ønskelig å styrke forskning og innovasjon. Det nye COST action “Risk-based meat inspection and integrated meat safety assurance” (RIBMINS) samlet i november 2019 mer enn 150 eksperter på fagfeltet som arbeider
for forbedring av kjøttkontrollen.

Nettverksprosjektet varer i fire år. Målet er å undersøke om nye teknologier og måter å jobbe med mattryggheten kan gjøre arbeidet bedre og billigere. RIBMINS følger dermed opp European Food Safety Authority’s (EFSA) henstilling om utvikling av et risikobasert system, hvor tiltakene iverksettes i verdikjeden hvor de har størst effekt og er mest kostnadseffektive. Å dele informasjon og vellykkede løsninger mellom ulike
land er et viktig mål.

Kjøttkontroll er komplekst

Representanter for kjøttindustrien hilser RIBMINS velkommen. Francisco Requena er vise-direktør med ansvar for FoU i FACCSA Prolongo, en 200 år gammel spansk kjøttbedrift i Cartama utenfor Malaga som slakter og foredler 25 000 slaktegriser per uke og eksporterer 50 prosent av produksjonen til andre EU-land og Asia.

– Kjøttkontroll er komplekst innvevd i den daglige driften av slakteriene, og det skaper en del utfordringer og kontroverser. Effekten av laboratorietesting av sluttprodukter som en erstatning for kjøttkontrollen for å oppdage mikrobiologiske farer ville være svært lite hensiktsmessig med dagens løsninger. Det er dyrt, ikke forebyggende, vanskelig å samle representative prøver, og det tar lang tid å analysere prøvene. Så kontroll gjennom testing er ikke veien å gå, sier Requena.

Konkurrerer ikke på mattrygghet

RIBMINS har også fått oppmerksomhet og deltakelse fra USA, Canada, Australia og New Zealand. Mick Bosilevac, forsker ved U.S. Meat Animal Research Center i Kansas (USA) ser på RIBMINS som en glimrende mulighet for faget og involverte eksperter.

– Heldigvis er ikke mattrygghet ansett som en konkurransearena, i hvert fall ikke i storfekjøttbransjen. Det betyr at utfordringer og alternative løsninger blir delt åpent. Vi er alle i samme båt ved utbrudd og skandaler. Så jo raskere vi kan finne løsninger sammen, jo bedre.

Nytt regelverk innføres

Det nye regelverket fra EU om offentlig tilsyn som trer i kraft i EU fra 14. desember 2019 vil blant annet regulere anvendelsen av «Food law» og regler på dyrehelse, dyrevelferd og prosedyrene for kjøttkontroll. RIBMINS vil bidra til implementeringen av det nye regelverket I nasjonale kontroll- og tilsynsordninger.

RIBMINS tilbyr også støtte til yngre veterinærer innenfor fagfeltet som ønsker kortvarige gjesteopphold ved utenlandske faglige institusjoner. Slike Short Term Scientific Missions-stipender (STSM) kan søkes ved henvendelse til nasjonale kontaktpunkter.