Aktuelt

21.09.2022

Lær om norsk kyllingproduksjon – følg et kyllinginnsett

Fra torsdag 22. september blir det mulig å følge et helt kyllinginnsett via nettsiden kyllinginfo.no. Nettsiden er en kunnskapssatsing fra Animalia, hvor vi presenterer oppdatert informasjon om norsk kyllingproduksjon.

06.09.2022

Fortsatt lite antibiotikaresistens i norsk dyrehold

Forekomsten av antibiotikaresistente bakterier i norsk husdyrpopulasjon er fortsatt lav, viser rapport fra NORM-Vet 2021.

06.09.2022

Ledig stilling: Spennende jobb som fagsjef

Vi søker veterinær til å lede våre spisskompetente medarbeidere i helsetjenesten for fjørfe og svin og ha det daglige ansvaret for KOORIMP

05.09.2022

Endringer i Norsk ullstandard

Landbruksdirektoratet og Animalia, har med innspill fra Norilia, Fatland og industriaktører vedtatt ny Norsk ullstandard, gjeldende fra 1. september 2022.

02.09.2022

Animalias innspill til regjeringens arbeid med ny dyrevelferdsmelding

Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en stortingsmelding om dyrevelferd. I arbeidet med meldingen sier regjeringen at de vil vi se nærmere på utviklingen i norsk dyrehold og husdyrproduksjon, og på ny kunnskap om dyrevelferd.