Aktuelt

19.02.2023

Nå kan du bruke lesestav i Sauekontrollen

Nå er det mulig å bruke lesestav direkte opp mot nettsiden til Sauekontrollen. Vi har også gjort registreringsbildene mobilvennlige, så det skal være så enkelt som mulig å registrere på både nettbrett og mobil.

16.01.2023

Dyrevelferdsregistreringer viser framgang på mange områder

Veterinærer har gjennomført over 12 300 rådgivingsbesøk i svinebesetninger i løpet av de fire årene dyrevelferdsprogrammet for svin har vært i drift. Fortsatt er det rom for forbedringer, men for flere viktige dyrevelferdsindikatorer og registreringer ser vi en positiv utvikling.

05.01.2023

Nytt bransjekrav til etterutdanning av dyrebilsjåfører

Dyrebilsjåføren er en nøkkelperson i slakterienes arbeid med dyrevelferd, kvalitet og omdømme. Dette er noe av årsaken til at det nå innføres en etterutdanning som sikrer systematisk oppdatert kompetanse hos alle som transporterer dyr for bransjen. Kurset må tas hvert tredje år.

14.12.2022

Påvist storfetuberkulose på melkeku

Det er påvist storfetuberkulose (Mycobacterium bovis) på ei melkeku i Ryfylke i Rogaland som ble slaktet i november. Storfebesetningen på gården kua kom fra har vært båndlagt siden november. Mattilsynet følger opp for å finne smittekilden og undersøke de andre dyrene. Aktuelle livdyrkontakter blir også fulgt opp.

14.12.2022

Ledig stilling: Administrerende direktør

Vi lever i en verden hvor vi stadig blir flere, og kravene til matproduksjon er i kraftig endring. Enten det er flere munner å mette eller bransjens miljøpåvirkning som berører oss, skal vi være en spydspiss for å produsere kunnskap om og for bransjen.

09.12.2022

Grove feil i påstander om kjøttforbruk fra NRK

I et innslag på Dagsrevyen i NRK 08.12 hevdes det at nordmenn i fjor spiste tre ganger så mye kjøtt som anbefalt. I realiteten ligger inntaket 7 prosent over kostrådenes anbefalinger.