Aktuelt

09.12.2022

Grove feil i påstander om kjøttforbruk fra NRK

I et innslag på Dagsrevyen i NRK 08.12 hevdes det at nordmenn i fjor spiste tre ganger så mye kjøtt som anbefalt. I realiteten ligger inntaket 7 prosent over kostrådenes anbefalinger.

22.11.2022

Opprop for å synliggjøre forskning innen kjøtt- og husdyrproduksjon

“The International Summit on The Societal Role of Meat – What the SCIENCE Says” ble avholdt i Dublin 19. - 20. Oktober 2022. Møtet ble arrangert av forskere fra ulike deler av verden med et felles ønske om å løfte frem objektiv, vitenskapelig kunnskap og evidens om kjøttproduksjon og –forbruk.

14.11.2022

Meld deg på Landbrukets bærekraftskonferanse 2022

En av de største oppgavene norsk landbruk nå står overfor er å sikre og videreutvikle en bærekraftig plante- og husdyrproduksjon. 

10.11.2022

Seminar om beitedyr og økosystemenes betydning

Onsdag 16. november arrangerer MatPrat og Animalia seminar om betydningen av beitedyr og deres økosystemer – i sammenheng med klima og bærekraft.

04.11.2022

Én helse-prosjekt om håndtering av antibiotikaresistens og utvikling av hurtigmetoder

Den 25. oktober gjennomførte Høgskolen i Innlandet det fjerde arbeidsmøte i NORSE-Network for One Health Resistome Surveillance. Animalia presenterte husdyrnæringens gode og solide arbeid og resultater med å redusere bruk av antibiotika og forekomst av antibiotikaresistens. Andre deltakere i møtet var aktører fra forskningsmiljøer i inn- og utland som jobber med overvåking- og kontroll av antibiotikaresistens på humansiden.