Aktuelt

07.04.2017

Status for fjørfenæringas handlingsplan mot resistente bakterier i 2016

Næringa bygger systematisk kunnskap om effektive tiltak mot ESBL. Mål og strategier står fast.

07.04.2017

Råner til markedet

Prosjektet «Råner til markedet – løsninger for Produksjon, Produktkvalitet og Markører for rånelukt» (Boars PPM) tar for seg utfordringer knyttet til svineproduksjon og kastrering av hanngriser.

07.04.2017

Høy risiko ved import av storfe

På bestilling fra Koorimp har Veterinærinstituttet vurdert risiko ved import av levende storfe. I rapporten konkluderer de med at risikoen for introduksjon av paratuberkulose er stor ved import av levende storfe fra Danmark, Nederland, Frankrike, Canada eller New Zealand. Dette gjelder selv om Koorimps tilleggskrav er oppfylt, og at dyra testes i importisolat i Norge.

11.11.2016

Sammenligning av E. coli analysemetoder

SimPlate er en enzymatisk hurtigmetode for analyse av E. coli. I forsøk ga SimPlate samme resultater som både petrifilm og dyrking på skål med NMKL125. Metoden er enkel og krever lite utstyr og fagkunnskaper. SimPlate kan anbefales for slakterier.

31.10.2016

Mat er god klimapolitikk

Når foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for klimagassutslipp i 2015 viser at olje og gass, industri og transport står for drøye 81 prosent av utslippene i Norge mot landbrukets 8,7 prosent, er det meningsløst å prøve å gjøre kjøttproduksjon til den store miljøsynderen slik klima- og miljøminister Vidar Helgesen gjør. Det viktigste klimatiltaket i norsk jordbruk er heller ikke å redusere produksjonen av kjøtt fra drøvtyggere.

31.10.2016

Dyrehelsa- verdt å beskytte

Den norske dyrehelsa utfordres av sentrale trekk ved tiden vi lever i. Vi importerer mange produkter, vi reiser mye og vi bruker utenlandsk arbeidskraft i husdyrnæringen. Alt dette øker risikoen for at husdyra våre blir utsatt for smittsomme sykdommer. Smittevernet er viktigere enn noen gang.