Aktuelt

27.04.2017

Dyrehelseportalen er bedre enn noen gang

I januar ble det lansert ny utgave av Dyrehelseportalen. Dette inkluderte blant annet bedre brukeropplevelse og mer og bedre data fra veterinærene.

07.04.2017

Tidenes fugleinfluensautbrudd i Europa

Siden det første utbruddet med fugleinfluensaviruset H5N8 ble registrert i Ungarn i november 2016, er 29 land blitt rammet. Også Danmark, Sverige og Finland er berørt, mens Norge så langt er blitt forskånet. Nå er vårtrekket i gang, så vær nøye med smittebeskyttelsen! 

07.04.2017

Status for fjørfenæringas handlingsplan mot resistente bakterier i 2016

Næringa bygger systematisk kunnskap om effektive tiltak mot ESBL. Mål og strategier står fast.

07.04.2017

Råner til markedet

Prosjektet «Råner til markedet – løsninger for Produksjon, Produktkvalitet og Markører for rånelukt» (Boars PPM) tar for seg utfordringer knyttet til svineproduksjon og kastrering av hanngriser.

07.04.2017

Høy risiko ved import av storfe

På bestilling fra Koorimp har Veterinærinstituttet vurdert risiko ved import av levende storfe. I rapporten konkluderer de med at risikoen for introduksjon av paratuberkulose er stor ved import av levende storfe fra Danmark, Nederland, Frankrike, Canada eller New Zealand. Dette gjelder selv om Koorimps tilleggskrav er oppfylt, og at dyra testes i importisolat i Norge.

11.11.2016

Sammenligning av E. coli analysemetoder

SimPlate er en enzymatisk hurtigmetode for analyse av E. coli. I forsøk ga SimPlate samme resultater som både petrifilm og dyrking på skål med NMKL125. Metoden er enkel og krever lite utstyr og fagkunnskaper. SimPlate kan anbefales for slakterier.