Aktuelt

27.06.2017

Ny felles handlingsplan fra husdyrnæringa mot antibiotikaresistente bakterier

Synnøve Vatn fra Animalia representerte en samlet husdyrnæring da hun på toppmøte om antibiotikaresistens overrakte landbruks- og matminister Jon Georg Dale næringas nye felles handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier.

15.06.2017

Disputas om velferdsutfordringer hos slaktekylling

Onsdag 14. juni forsvarte spesialveterinær i Animalia, Käthe Kittelsen, sin doktorgradsavhandling «Welfare challenges in broiler chickens at the end of the production period» ved NMBU Veterinærhøgskolen.

09.06.2017

Norge, Norden og EU sammen mot antibiotikaresistens

Det var stor interesse for norsk husdyrnærings ferske handlingsplan mot antibiotikaresistens som nylig ble presentert på et uformelt fagseminar i Brussel.

07.06.2017

Med ull på agendaen

6.-8. juni er det samling for norske ullklassifisører og andre ull- entusiaster. I år er det fokus på hva som skjer når ulla videreforedles.

01.06.2017

Portforbudet for fjørfe opphevet 1. juni

Mattilsynet har nå opphevet forbudet mot hold av fjørfe utendørs. Det er ikke lenger krav om fysisk avskjerming i form av innhegning og tak.

22.05.2017

Fagdag – Bærekraft i beitenæringa

21. juni arrangerer en samlet beitenæring fagdagen «Bærekraft i beitenæringa».