Aktuelt

11.07.2017

Friske dyr trenger ikke antibiotika

Effektive antibiotika er viktig for å behandle infeksjoner både hos mennesker og dyr. Antibiotikaresistens omtales ofte som en av verdens største helsetrusler. Den norske husdyrnæringa tar resistenstrusselen på største alvor og står sammen om tiltak for å minimere antibiotikabruken.

03.07.2017

Vellykket fagdag om bærekraft i beitenæringa

 – Jordbrukets viktigste oppgave er å produsere mat. Vi skal produsere mer mat med grunnlag i norske ressurser, det har Stortinget vedtatt, sa Bjørn Gimming, nestleder i Norges Bondelag, da han innledet fagdagen Bærekraft i beitenæringa i Landbrukets hus 21. juni.

27.06.2017

Ny felles handlingsplan fra husdyrnæringa mot antibiotikaresistente bakterier

Synnøve Vatn fra Animalia representerte en samlet husdyrnæring da hun på toppmøte om antibiotikaresistens overrakte landbruks- og matminister Jon Georg Dale næringas nye felles handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier.

15.06.2017

Disputas om velferdsutfordringer hos slaktekylling

Onsdag 14. juni forsvarte spesialveterinær i Animalia, Käthe Kittelsen, sin doktorgradsavhandling «Welfare challenges in broiler chickens at the end of the production period» ved NMBU Veterinærhøgskolen.

09.06.2017

Norge, Norden og EU sammen mot antibiotikaresistens

Det var stor interesse for norsk husdyrnærings ferske handlingsplan mot antibiotikaresistens som nylig ble presentert på et uformelt fagseminar i Brussel.

07.06.2017

Med ull på agendaen

6.-8. juni er det samling for norske ullklassifisører og andre ull- entusiaster. I år er det fokus på hva som skjer når ulla videreforedles.