Aktuelt

23.02.2024

Ringorm hos storfe – endring av soner og tiltak

I november i fjor ble det påvist flere tilfeller av ringorm hos storfe i Trøndelag, noe som førte til at næringa selv satte i verk tiltak for å hindre smittespredning, ut over Mattilsynets tiltak. I januar ble første og hittil eneste tilfelle påvist på Østlandet, og dette har medført et stort antall båndlegginger.

21.02.2024

Utbrudd av fugleinfluensa i Rogaland

Det ble 18. februar konstatert fugleinfluensa i et fjørfehold med oppalsflokker av slaktekylling i Lund kommune i Rogaland. Dette er det første utbruddet av fugleinfluensa i tamfuglhold i Norge så langt i vinter. I sin siste statusrapport av 11. januar oppfordrer Veterinærinstituttet til skjerpet smittevern og årvåkenhet. 

14.02.2024

Bli med på seminar om sau og klima

I regi av prosjektet «Klimasmart sau» arrangeres det 7. mars heldagsseminar om sau og klimagassutslipp.

24.01.2024

Ringorm hos storfe – endring av soner og tiltak

I november i fjor ble det påvist flere tilfeller av ringorm hos storfe i Trøndelag, noe som førte til at næringa selv satte i verk tiltak for å hindre smittespredning, ut over Mattilsynets tiltak.   

18.01.2024

Rådslag om revidering av norske kostråd

Helsedirektoratet er i gang med å revidere de norske kostrådene. Som del av arbeidet inviterte de 18. januar vi til et rådslag hvor interessenter kan komme med innspill om hva de mener er viktig når arbeidet med å formulere rådene starter.

15.12.2023

Økning i trekk ved levering av skitne slaktedyr

Fra 1. januar 2024 har styret i Animalia besluttet å øke trekket for å levere skitne slaktedyr og sau som ikke skal klippes. Trekksatsene har ikke vært endret siden 2013.