Aktuelt

03.11.2023

Her er Kjøttets tilstand 2023

Torsdag 2. november var det lansering av Kjøttets tilstand 2023 - vår årlige statusrapport over sentrale deler av norsk egg- og kjøttproduksjon.

31.10.2023

Kjøttforbruket gikk litt ned i fjor

Nye tall viser at kjøttforbruket sank med tre prosent i 2022, men samlet sett har forbruket vært stabilt de siste 15 årene.  

23.10.2023

Fugleinfluensa – Nå er smittevern ekstra viktig

Smittevern er alltid viktig. Likevel, i forbindelse med høsttrekket oppfordrer Mattilsynet nå alle om å ha et ekstra fokus på smittevern og hygienerutiner, være årvåkne og ha lav terskel for varsling ved produksjonsavvik eller sjukdomstegn i egne besetninger. 

02.10.2023

Ny administrerende direktør i Animalia

Edel-Anita Westhagen har i dag første dag som ny administrerende direktør i Animalia. Hun etterfølger Tor Arne Ruud som går av med pensjon ved nyttår.

21.09.2023

Felles innspill til arbeidet med ny dyrevelferdsmelding

Et felles innspill fra Animalia, KLF og Nortura er sendt inn til Landbruks- og matdepartementets arbeid med ny dyrevelferdsmelding. Innspillet omhandler generelle tiltak som kompetanse og veterinærdekning i tillegg til dyrevelferdstiltak i de enkelte husdyrproduksjonene.

25.09.2023

40 år med utviklingsarbeid for kjøtt- og eggnæringen

Det har skjedd en stor utvikling i kjøtt- og fjørfænæringen gjennom de siste 40 årene, sier avtroppende direktør i Animalia, Tor Arne Ruud. Han vil trekke fram noen områder som har hatt særlig stor betydning - fra digitale systemer, ny slakteteknologi og robotisering til større vektlegging av dyrehelse, dyrevelferd, bærekraft, kjøttets plass i kostholdet og kunnskapsutvikling