Aktuelt

09.08.2023

Meld fra til Mattilsynet ved mistanke om fugleinfluensa

Fugleinfluensasmitte sirkulerer blant ville fugler i store deler av landet, og Mattilsynet og Helsetjenesten oppfordrer til godt smittevern for å beskytte egne fugler mot smitte.

19.06.2023

Innspill til arbeidet med nye Nordiske Næringsstoffanbefalinger (NNR)

I slutten av mars ble rapporten som oppsummerer alle forslagene til de nye Nordiske Næringsstoffanbefalingene (NNR) lagt ut på høring. Rapporten ga en kortfattet oppsummering av hvert kapittel, samt forslag til anbefalinger der både helse og miljø ble lagt til grunn. Høringsrunden ble avsluttet i slutten av mai, og rapporten lanseres under et internasjonalt arrangement på Island 20. juni.

19.04.2023

Ledig stilling: fagkonsulent kjøttskjæring

Animalias fagområde Skjæring og analyse søker en dyktig og engasjert medarbeider i fast stilling som fagkonsulent kjøttskjæring.

31.03.2023

Hva vet du om norsk kyllingproduksjon?

Kravene til åpenhet og dokumentasjon rundt norsk husdyrproduksjon øker og Animalia skal være en relevant og troverdig kilde på alle sine fagområder.

21.03.2023

Ny administrerende direktør i Animalia AS

Edel-Anita Westhagen-Fladset er ansatt som ny administrerende direktør i Animalia AS og vil tiltre 1. oktober. Hun etterfølger Tor Arne Ruud som går av med pensjon ved nyttår.