Aktuelt

31.10.2018

Kjøttets tilstand 2018

Kjøttets tilstand er Animalias årlige statusrapport. For nittende gang har vi samlet tall og fakta om norsk kjøtt- og eggproduksjon.

29.10.2018

Nye dyrehelsekrav ved import av høy og halm fra bl.a. USA og Canada

Mattilsynet har gjennom en ny forskrift innført nye dyrehelsekrav ved import av høy og halm til dyrefôr fra 3. land. Dette skjer på bakgrunn av den økte importen som følge av tørken i sommer.

19.10.2018

«Dobbelmuskulatur» er ikke ønsket i norsk storfeproduksjon

Husdyrnæringen i Norge har gjennom mange år hatt en uskreven policy om ikke å benytte storferaser med såkalt dobbelmuskulatur, av etiske årsaker og av hensyn til dyrevelferden. Fornyet interesse for denne type avlsmateriale kan gjøre det nødvendig å formalisere standpunktet.

23.10.2018

Effektivt smittevern – en forutsetning for god dyrehelse

Norge har en dyrehelsestatus som er unik i internasjonal sammenheng. Vi kontrollerer og sanerer smittsomme sjukdommer andre land har gitt opp å bekjempe. Å bevare denne situasjonen krever kontinuerlig innsats. Effektive smittevernrutiner i alle ledd i husdyrproduksjonen er helt avgjørende.

17.10.2018

Nedgang i antibiotikabruken i Europa

I sin siste rapport fremhever European Medicines Agency (EMA) at salget av antibiotika til matproduserende dyr er redusert i hele EU, med noen unntak.

08.10.2018

Klimagassutslippene må reduseres

Mandag 8. oktober la FNs klimapanel fram en rapport som viser at det er stor forskjell mellom 1,5 og 2 graders oppvarming. 2 graders oppvarming gir vesentlig høyere risiko for konsekvenser for økosystemer, mennesker og samfunn over hele verden, sammenlignet med en økning på 1,5 grader.