Aktuelt

03.01.2019

Objektiv klassifisering av storfe

7. januar 2019 innføres et nytt system for fastsettelse av klasse for storfe. Den største endringen vil være at klassifisørene ikke lenger skal avgjøre slaktets klasse, men at dette blir gjort automatisk ut fra registreringer om det gjeldende slaktet.

20.12.2018

Alle produksjoner bør ha et dyrevelferdsprogram

Bondelagets leder, Lars Petter Bartnes, har vært en ivrig talsperson for dyrevelferdsprogrammer. Han er selv husdyrprodusent med flere produksjonsformer på gården sin i Trøndelag og har praktisk erfaring fra implementeringen av det første programmet som ble introdusert for slaktekylling i 2013.

20.12.2018

Hva er et dyrevelferdsprogram?

Et dyrevelferdsprogram er et rammeverk for å jobbe systematisk med dokumentasjon og forbedring av dyrevelferden i husdyrbesetninger.

12.12.2018

God framdrift i Dyrevelferdsprogrammet for slaktegris

78% av de største besetningene er nå inkludert i Helsegris. 63% av alle besetninger som leverer mer enn 50 griser pr. år er nå inkludert og målt i andel slaktede griser er total oppslutning per 12. desember 72%.

07.12.2018

Hvordan få til smittesikker utlasting av storfe på gården?

Ny dyrehelseforskrift stiller krav til smittevern i besetningene. Et viktig krav blir utforming av smittevernplanen, der blant annet flytting av dyr inn og ut av besetningen skal beskrives. En god smittevernplan har stor verdi for både slakteri og leverandør, derfor bør slakteriene aktivt bidra med sin kompetanse.