Aktuelt

07.12.2018

Effektivt smittevern – en forutsetning for god dyrehelse

Norge har en dyrehelsestatus som er unik i internasjonal sammenheng. Vi kontrollerer og sanerer smittsomme sjukdommer andre land har gitt opp å bekjempe. Å bevare denne situasjonen krever kontinuerlig innsats. Effektive smittevernrutiner i alle ledd i husdyrproduksjonen er helt avgjørende.

20.11.2018

Ingris tilbyr elektronisk fjøslogg

Et av kravene fra Dyrevelferdsprogrammet for slaktegris er at produsentene skal loggføre hendelser som halebiting, dødelighet og behandling og oppfølging av syke/skadete dyr. For at dette skal bli lettvint for bonden, så har Ingris laget en enkel fjøslogg hvor du kan dokumentere dette.

12.11.2018

Økt risiko for alvorlig smittsomme dyresjukdommer

I forbindelse med Natoøvelsen Trident Juncture og omfattende fôrimport grunnet tørken er det økt risiko for alvorlig smittsomme sjukdommer her til lands.

07.11.2018

Villsvin – en overhengende trussel

Uten effektive tiltak vil villsvinpopulasjonen her i landet doble seg hvert tredje år framover og etter hvert komme opp i mer enn 40 000 dyr.

31.10.2018

Kjøttets tilstand 2018

Kjøttets tilstand er Animalias årlige statusrapport. For nittende gang har vi samlet tall og fakta om norsk kjøtt- og eggproduksjon.

29.10.2018

Nye dyrehelsekrav ved import av høy og halm fra bl.a. USA og Canada

Mattilsynet har gjennom en ny forskrift innført nye dyrehelsekrav ved import av høy og halm til dyrefôr fra 3. land. Dette skjer på bakgrunn av den økte importen som følge av tørken i sommer.