Aktuelt

13.02.2019

Bevilgninger til 19 nye innovasjonsprosjekter

Rundt 82 millioner kroner er bevilget til 19 nye innovasjonsprosjekter etter fellesutlysningen mellom Forskningsrådet og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.

08.02.2019

Husdyrassosiert MRSA påvist i en svinebesetning

Veterinærinstituttet melder at de har påvist LA-MRSA i en svinebesetning i Nordland. Forekomsten av LA-MRSA hos svin i Norge er svært lav og det er nesten to år siden forrige påvising.

21.01.2019

Hvordan skal vi produsere nok mat til en voksende befolkning?

En overordnet global utfordring er å produsere mat til en voksende befolkning på en bærekraftig måte. Husdyr produserer mat og utnytter naturressurser, men bidrar også til utslipp av klimagasser. Så hvilken plass skal husdyrene ha i matproduksjonssystemet – nasjonalt og globalt?

17.01.2019

EAT- Lancet rapporten - liten overføringsverdi for norske forhold

EAT-Lancet-kommisjonen presenterte i natt sin rapport som har til hensikt å definere et sunt og bærekraftig kosthold. Det har vært knyttet stor spenning til hvilke løsninger rapporten presenterer på disse svært sammensatte problemstillingene.

03.01.2019

Objektiv klassifisering av storfe

7. januar 2019 innføres et nytt system for fastsettelse av klasse for storfe. Den største endringen vil være at klassifisørene ikke lenger skal avgjøre slaktets klasse, men at dette blir gjort automatisk ut fra registreringer om det gjeldende slaktet.

20.12.2018

Alle produksjoner bør ha et dyrevelferdsprogram

Bondelagets leder, Lars Petter Bartnes, har vært en ivrig talsperson for dyrevelferdsprogrammer. Han er selv husdyrprodusent med flere produksjonsformer på gården sin i Trøndelag og har praktisk erfaring fra implementeringen av det første programmet som ble introdusert for slaktekylling i 2013.