Aktuelt

08.07.2022

Gassbedøving av gris

I Europa er det kritikk mot bruk av CO2-bedøving av gris. Forskere har også kommet til ulike konklusjoner om utfordringene med metoden. Animalia følger aktivt med på forskning og utvikling rundt bedøving av slaktedyr, men det er foreløpig ingen gode alternativer til CO2-bedøving for svin.

12.07.2019

Mædi påvist hos sau i Trøndelag

Det er påvist mædi i en sauebesetning i Trøndelag. Funnet ble gjort i en rutineprøve tatt på slakteri, som en del av overvåkingsprogrammet for sykdommen.

26.06.2019

Dette er Dyrevelferdsprogrammet for svin

Dyrevelferdsprogrammet for svin, er et program som stiller ytterligere krav til dyrevelferd enn det som ligger i lovverket i dag. 

19.06.2019

NRK-film viser uakseptabelt svinehold

NRK Brennpunkts dokumentarfilm «Griseindustriens hemmeligheter» viser grove brudd på regelverket og uakseptabel håndtering av dyr. Dette tar husdyrnæringa på største alvor. Dyr skal ikke lide.

17.06.2019

Slik dokumenteres dyrevelferden i norske svinebesetninger

Målrettet rådgiving og godt samarbeid mellom produsent og veterinær bidrar til å sikre norske griser god helse og velferd. Dyrevelferdsprogram stiller krav om blant annet rådgivingsbesøk fra veterinær og dokumentasjon av dyrevelferden i alle norske svinebesetninger.

03.06.2019

Norsk kyllingproduksjon er bærekraftig

Norsk kyllingnæring jobber aktivt på alle områdene for å sikre kyllingen en så god dyrevelferd som mulig.