Aktuelt

15.10.2019

Ledig stilling: Fagkonsulent kjøttskjæring

Animalias fagområde Skjæring og analyse søker en dyktig og engasjert medarbeider i fast stilling som fagkonsulent kjøttskjæring.

07.10.2019

Krever basisopplæring i dyrevelferd for gris

Alle som steller gris skal innen nyttår ta et kurs som går gjennom basiskunnskap og praktisk arbeid med dyrevelferd for gris. Dette er et krav i dyrevelferdsprogrammet for svin som næringa har innført i 2019.

03.10.2019

Stor kartlegging av mædi i Trøndelag

Mattilsynet har opprettet en sone som omfatter gamle Nord-Trøndelag og Fosen, i denne sonen undersøkes nå sauebesetninger for mædi. God tilrettelegging i forkant er viktig for at dette skal gå raskt og effektivt.

03.10.2019

Nytt nummer i øremerker for storfe fra 2020

Høsten 2019 vil alle storfeprodusenter bli tildelt en dyreholds-ID fra Mattilsynet. Dette nummeret skal fra 2020 benyttes i øremerkene på storfe sammen med individnummeret.

03.10.2019

Nytt produsentnummer som følge av kommune- og fylkesregulering

Fra og med 1. januar 2020 vil store deler av landet få nye fylkes- og kommunenummer. Produsenter i de berørte områdene vil som følge av dette få nytt produsentnummer.