Aktuelt

19.03.2020

Koronavirus og dyr i Norge

Veterinærinstituttet vurderer situasjonen slik at koronaviruset som nå sprer seg blant mennesker per i dag ikke utgjør en fare for dyrehelsen i Norge, og at norske dyr heller ikke utgjør en smittekilde for mennesker.

20.02.2023

E-læringskurs om dyrehelse og smittevern

Driver du næringsretta dyrehold og trenger ny kunnskap om dyrehelse og smittevern? Animalia tilbyr et e-læringskurs for å dekke kompetansekravet i den nye dyrehelseforskriften som trådte i kraft 01.01.2020.

28.01.2020

Konsekvenser av redusert kjøttforbruk i Norge

På oppdrag fra Animalia og MatPrat har Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Menon Economics i tre ulike rapporter sett på konsekvensene av et redusert kjøttforbruk i Norge.  

07.01.2020

Mer kunnskap om dyrevelferd hos norske verpehøns

Helse og velferd hos norske verpehøner skal studeres inngående i næringens nye 4-årige innovasjonsprosjekt «Velferdshøna».

06.01.2020

Justeringer i klassifiseringssystemet for storfe

Fra mandag 6. januar 2020, oppdateres regelverket for klassifisering av storfe. Målet er å gi hvert slakt så riktig klasse som mulig, ut fra prinsippene i EUROP-systemet.